Zoek in de site...

Programma B3

De onderdelen van het programma zijn ingedeeld in leerlijnen die overeenkomen met de eindtermen: Taal, Communicatie en Organisatie, Interculturele Communicatie en Vreemde Taal;  Academische en Methodologische vaardigheden.

Let op: ben je met de studie begonnen in september 2017 of eerder en heb je een cursus uit het derde jaar niet gehaald, neem dan contact op met de studieadviseur voor overgangsregelingen.

B3-programma voor studenten die niet naar het buitenland gaan:

B3 Code EC P1 P2

P3

P4

1. Taal, Communicatie en Organisatie

Crisiscommunicatie en Webcare

Praktijkgerichte communicatieve innovaties*

CIW354


CIWB356

5


5

X


X
2. Interculturele Communicatie en Vreemde Taal
Cross-cultural Language Use English CIWB301E-IBC

5

X X
4 minorvakken**

20

X X X X
Thematische minor - Themacursus 5 X
Thematische minor - Wetenschap en Samenleving 5 X
Denktank (of individuele invulling d.m.v. stage) 10 X X
3. Academische en Methodologische Vaardigheden
Bachelorscriptie CIWB351 10 X X
Totaal 60 15 15 15 15

* Keuze: Of PCI of CCLU
* Bij keuze PCI 3 minorvakken in SEM 1 of 1 minorvak in SEM 2

Alternatief B3-programma voor studenten die in het kader van de buitenlandminor naar het buitenland hadden willen gaan in semester 1:

Helaas zijn alle uitwisselingen in het eerste semester wegens de corona-pandemie geannuleerd. Studenten die in het eerste semester in het kader van de buitenlandminor naar het buitenland hadden willen gaan, hebben de volgende mogelijkheden:

1. Je volgt een virtual exchange in semester 1

Met deze optie blijf je in je thuisland, maar gedurende het eerste semester volg je online vakken aan de buitenlandse universiteit (25 EC). Of dit mogelijk is voor jou hangt af van de universiteit van jouw keuze. In het eerste semester volg je daarnaast de online RU-cursus Study Abroad: Academia and Society (5 EC). In het tweede semester participeer je in de Think Tank: Study Abroad (10 EC), schrijf je je bachelorwerkstuk (10 EC) en volg je nog twee majorvakken (10 EC).

2. Je combineert een thematische minor met een buitenlandverblijf in semester 2

Met deze optie kies je een van de thematische minoren en volg je de Themacursus, cursus Wetenschap en Samenleving, en Denktank van deze minor in het eerste semester, plus twee majorvakken (10 EC). In het tweede semester studeer je in het buitenland. Daar volg je 20 EC keuzecursussen en schrijf je je bachelorwerkstuk, op afstand begeleid door een supervisor van de Radboud Universiteit.

Mocht je een jaar langer over je bachelor willen doen, neem dan contact op met je studieadviseur om een individuele planning te bespreken.