Zoek in de site...

Programma B2

De onderdelen van het programma zijn ingedeeld in leerlijnen die overeenkomen met de eindtermen: Taal, Communicatie en Organisatie; Interculturele Communicatie en Vreemde Taal; Academische en Methodologische vaardigheden.
Let op: ben je met de studie begonnen in september 2017 of eerder en heb je een cursus uit het tweede jaar niet gehaald, neem dan contact op met de studieadviseur voor overgangsregelingen.
B2 Code EC P1 P2 P3 P4
1. Taal, Communicatie en Organisatie
Interne Communicatie CIWB262 5 X
Argumentatie, Retorica en Publiek Debat NTCB138 5 X X
Gezondheids
-communicatie
CIWB257 5 X
Sociale Media en nieuwe media CIWB260 5 X

Keuze uit: Interactie-analyse of Publieksgericht schrijven

CIWB261

NTCB251

5

X

X

X

Ontwerp van Overtuigende Teksten CIWB267 5 X X
2. Interculturele Communicatie en Vreemde Taal
Language Management in International Organisations CIWB264-IBC 5 X
Language and Thought CIWB266-IBC 5 X X
Elective: Foreign Languages in Advertising CIWB268-IBC 5 X
Elective: Language processing in Python CIWB269-IBC 5 X X
3. Academische en Methodologische Vaardigheden
Statistiek CIWB253 5 X

Onderzoeks-methodologie II

CIWB265 5 X X
Wijsgerige reflectie CIWB200 5 X

X

Totaal 60

12,5 of 17,5

12,5 of 17,5

15 of 17,5

15 of 17,5