Zoek in de site...

Programma B1

Programma B1

Het eerste bachelorjaar, de B1, heeft een tweeledig doel: in de eerste plaats biedt zij de studenten een indruk van de verschillende aspecten van de opleiding. Op grond hiervan kunnen studenten vaststellen of de studiekeuze de juiste is. Daarnaast heeft het eerste bachelorjaar een selecterend doel: als studenten het B1-programma op tijd halen, bestaat er een redelijke garantie dat zij de rest van de bachelorfase met succes kunnen doorlopen.

Gedurende de B1 leggen studenten de basis voor een goede beheersing van de Duitse taal in woord en geschrift en verwerven zij kennis van de literatuur en cultuur, de basis van de taalkunde van het Duits en kregen inzicht in het politiek-maatschappelijke bestel en de geschiedenis van Duitsland.

Overzicht van alle B1 cursussen voor studenten die in september 2020 beginnen aan de bachelor Duitse taal en cultuur:

Eerste jaar (B1) Code 1 2 3 4 EC
RADAr: Academische Taalvaardigheid LET-RADAR-NL X X X X 0
Mentoraat LET-DTCB001 X X X X 0
Grundlagen der deutschen Grammatik LET-DTCB101 X X 5
Sprachwissenschaft 1: Phonetik und Phonologie LET-DTCB103 X X 5
Sprachpraxis Deutsch LET-DTCB107 X X 5
Lyrik, Poesie, Poetry LET-DTCB110 X X 5
Wie liest man Literatur? LET-DTCB112 X X 5
Pendelbus: Begegnung mit dem Ruhrgebiet LET-DTCB117 X X 5
Sprachwissenschaft 2: Syntax und Textlinguistik LET-DTCB104 X X 5
Geschichte der deutschen Literatur LET-DTCB108B X X 5
Kommunikation in Kultur und Gesellschaft LET-DTCB109B X X 5
Geschiedenis van het Denken LET-LET001 X X 5
Ältere deutsche Literatur LET-DTCB118 X X 5
Euregio-Orientierung LET-DTCB119 X X 5
Totaal EC 15 15 15 15 60