Zoek in de site...

Programma B2

Tweede jaar (B2) Code 1 2 3
EC
Interkulturelle Kommunikation LET-DTCB201 X X 5

Wendepunkte der deutschen Geschichte

LET-DTCB205 X X 5

Unterhaltungsformen populärer Kultur

LET-DTCB209 X X 5
Grammatiken: Sprachtheorie und Unterricht (Didaktik) LET-DTCB212 X X 5

Fragen des 21. Jahrhunderts

LET-DTCB224 X x 5

Forschung und Didaktik: Deutsch als
Fremdsprache

LET-
DTCB225
X X 5

Wissenschaftliches Schreiben

LET-DTCB202 X 5
Geschichte des Deutschen - historische Linguistik LET-DTCB208 X 5
Forschungsmethoden LET-DTCB213 X 5
Buitenlandverblijf (major)** X 15
Totaal EC 15 15 15 15 60

** Buitenlandverblijf:


In periode 4 (in het tweede semester) van het tweede bachelorjaar Duitse taal en cultuur vindt het verplichte buitenlandverblijf plaats. Het buitenlandverblijf is een vast onderdeel van de major waarbij de student een periode in een Duitstalig land doorbrengt.

Al tijdens het eerste studiejaar worden de studenten hierover uitgebreid geïnformeerd. Algemene informatie over studeren in het buitenland is ook op de website van het International Office van de letterenfaculteit te vinden: http://www.ru.nl/letteren/studereninhetbuitenland/

Tijdens dit buitenlandverblijf worden de studenten ondergedompeld in de taal en cultuur van het land dat ze bestuderen. Ze verbeteren zo hun Duitse taalvaardigheid maar minstens zo belangrijk is de ontwikkeling van een gedifferentieerd beeld van de Duitse cultuur.

Studenten kunnen tijdens het verblijf bijvoorbeeld aan een van onze directe partneruniversiteiten studeren: de FU Berlin (http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/we04/index.html), de TU Darmstadt (http://www.linglit.tu-darmstadt.de/), de Friedrich-Schiller Universität in Jena (http://www.uni-jena.de/Philosophische_Fakultaet.html), de Philipps Universität in Marburg (http://www.uni-marburg.de/fb09) of de Westfälische Wilhelms-Universität in Münster (http://www.uni-muenster.de/Germanistik/). Tijdens het buitenlandverblijf dienen de studenten 15 EC te behalen. Overzichten van te volgen cursussen zijn op de websites van de betreffende universiteiten te raadplegen.

Voor vragen over het buitenlandverblijf en over bovenstaande of andere te bezoeken universiteiten kan contact worden opgenomen met de medewerkers van het International Office van de letterenfaculteit:  internationaloffice@let.ru.nl.