Zoek in de site...

Studievereniging

Studievereniging G.A.G. (Engelse taal en cultuur) 
Studievereniging USA (Amerikanistiek)

Studievereniging G.A.G.

G.A.G. (Great Anglo-Saxon Gobblers) is de studievereniging van Engelse Taal & Cultuur aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Door het organiseren van uiteenlopende activiteiten wil de vereniging het contact bevorderen tussen de staf en de studenten en tussen de studenten onderling. Zo organiseerde de studievereniging reizen naar London, Ierland en Schotland, meeloopdagen, triviant-avonden, feesten, films en borrels. G.A.G. heeft ook een eigen theatergroup, The Understudies. Ieder jaar treden ze op tijdens een zelf geschreven Comedy Sketch Night en een groot toneelstuk aan het einde van het jaar. Bovendien geeft GAG het "GAG_MAG" uit, waarin alle zaken die interessant zijn voor studenten Engels worden besproken. G.A.G. heeft een eigen kamer op de 12e verdieping van het Erasmusgebouw, waar twee keer per week leden samen komen voor koffie, thee en koekjes.
Als je meer wilt weten over GAG, lid wilt worden, of zin hebt om actief mee te doen, kijk op http://www.gagnijmegen.nl/ of e-mail gag@student.ru.nl.

Studievereniging USA

Sinds 1989 heeft de opleiding Amerikanistiek een studievereniging, die in 2003 een doorstart maakte als ‘USA Nijmegen.' Onder een jaarlijks wisselend bestuur en met een vaste groep actieve leden zet deze vereniging zich in om contacten tussen de Amerikanistiekstudenten te bevorderen. Dit doet zij onder meer door het organiseren van feesten, vaak in samenwerking met andere studieverenigingen van Letteren, en excursies naar, bijvoorbeeld, de Amerikaanse ambassade en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Op deze manier wordt een balans gezocht tussen informele en formele activiteiten. USA Nijmegen heeft een eigen magazine, the Issue,dat vier keer per jaar verschijnt en waarin artikelen staan voor en door studenten Amerikanistiek. Studenten worden aangemoedigd contact op te nemen met de editors van the Issue om ook een bijdrage te leveren via theissue@usanijmegen.nl. Voor de nieuwe studenten Amerikanistiek wordt, gezamenlijk met de studievereniging Engelse Taal en Cultuur G.A.G., de eerstejaars introductie georganiseerd, alsmede een introductiedag voor alle studenten waar docenten zich voorstellen en studenten met elkaar kunnen kennismaken. Mededelingen en updates zijn te vinden op de website van USA Nijmegen: www.usanijmegen.nl en bij vragen kan gemaild worden naar: bestuur@usanijmegen.nl. Meer informatie over USA Nijmegen vind je op:http://www.ru.nl/engels/waar/studievereniging/usa/.