Zoek in de site...

Programma B2 van de specialisatie Amerikanistiek

*Studenten van de specialisatie Amerikanistiek kiezen in de B2 in totaal drie interne keuzevakken, zogenaamde electives, ter verdieping van hun major (samen 15 EC). De electives hebben betrekking op de Engelse taalkunde, en de Britse en Amerikaanse letterkunde en cultuur. Studenten hebben vrije keuze uit deze vakken, maar er wordt aangeraden vakken te volgen die voorbereiden op de ingangseisen van een eventueel te volgen masteropleiding (bijv. Taalwetenschappen, Letterkunde, of Amerikanistiek).