Zoek in de site...

Overgangsregelingen

De overgangsregelingen zijn een nadere uitwerking van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de Bachelor Geschiedenis.

Toets academische taalvaardigheid Nederlands

Met ingang van 2020-2021 is de toets academische taalvaardigheid Nederlands een aparte cursus. Vergeet dus niet je in te schrijven voor LET-RADAR-NL. Studenten hoeven zich niet opnieuw in te schrijven voor de cursus waar de toets eerder aan gekoppeld was (voor studenten die vanaf 2018-2019 met de opleiding zijn gestart is dit Mentoraat en Studievaardigheden (LET-GESB000) en voor studenten die in 2017-2018 met de opleiding zijn gestart is dit Globalisering (LET-GESB109)).

Europa en de Wereld en Geschiedfilosofie B2

Studenten die voor 1 september 2017 begonnen met de bachelor Geschiedenis volgden in plaats van 'Geschiedenis in actie' de cursus 'Geschiedfilosofie B2'. Studenten die voor 1 september 2019 zijn begonnen met de bachelor Geschiedenis volgden in plaats van 'Geschiedenis in actie' de cursus 'Europa en de Wereld'. Studenten die deze cursussen niet hebben behaald volgen in plaats hiervan de cursus Geschiedenis in actie (LET-GESB2109).

Europa historisch beschouwd I en II (LET-GESB2106 en LET-GESB2107) (voorheen Europa historisch beschouwd (LET-GESB2100))

Studenten die voor 1 september 2016 begonnen met de opleiding Geschiedenis volgden in plaats van de cursussen Europa Historisch Beschouwd 1 (5ec) en 2 (5ec) de cursus Europa Historisch Beschouwd (10ec). Indien deze laatste cursus niet is behaald, komen de eerstgenoemde twee cursussen hiervoor in de plaats.

Recidivistenregeling

Voor de tijdvakken, Geschiedfilosofie, Religiegeschiedenis, Europa 1 en Historiografie geldt in 2020-2021 een recidivistenregeling. De regeling is terug te vinden in de OER.

Overgangsregelingen voor studenten die in 2014/2015 of eerder aan de propedeuse Geschiedenis begonnen zijn

Overgangsregelingen B1

Studenten die in 2014/15 of eerder voor een van de vier tijdvakcursussen van 10 ec niet geslaagd zijn, dienen de twee nieuwe tijdvakcursussen I en II van 2x5 ec allebei te volgen.

Overgangsregelingen B2 en B3 en minoren

Studenten die het B2 vak Nederlandse Geschiedenis (periode 1-2; 10 ec) niet gehaald hebben, vervangen dit voor het B1 vak Nederlandse Geschiedenis (periode 2; 5 ec) en het vak Historisch werkstuk (periode 3; 5 ec). Het Historisch werkstuk zal naar zwaardere criteria worden beoordeeld. N.B. Maak vóór het begin van de laatstgenoemde cursus aan de cursuscoördinator kenbaar dat je van deze recidivistenregeling gebruik maakt.

Studenten die voor 2014/15 aan de bachelor Geschiedenis begonnen zijn en nog niet geslaagd zijn voor vakken die geen deel meer uitmaken van het curriculum, nemen contact op met de studieadviseur.

Studenten die een minorpakket uit een voorgaand jaar nog willen afronden, nemen contact op met de coördinator van de desbetreffende minor. Deze bepaalt welke vakken nieuw zijn of als alternatief kunnen dienen en welke een ongewenste doublure van een reeds gehaald vak zouden opleveren.