Zoek in de site...

Programma B2

De plaats van het tweede bachelorjaar (B2) in de opleiding Geschiedenis
Samenhang tussen de cursussen
Verdiepingspakket en themacollege

Tweede jaar (B2) Code 1 2 3 4 EC
Historiografie LET-GESB2103 X 5
Gendergeschiedenis LET-GESB2105 X 5
Europa historisch beschouwd 1 LET-GESB2106 X 5
Europa historisch beschouwd 2 LET-GESB2107 X 5
Onderzoekslaboratorium LET-GESB2101 X 5
Religiegeschiedenis LET-GESB2104 X 5
Geschiedenis in actie: Methoden en technieken voor historisch onderzoek LET-GESB2109 X 5
Verdiepingspakket *
(Oude Geschiedenis / Middeleeuwse Geschiedenis; Politieke Geschiedenis; Cultuurgeschiedenis; Economische, Sociale en Demografische Geschiedenis)
X X X 15
Themacollege * keuze X X 10
Totaal 60

De plaats van het tweede bachelorjaar (B2) in de Bacheloropleiding Geschiedenis

In B2 ligt het accent in het onderwijs nadrukkelijk op het verder ontwikkelen van onderzoeks- en schrijfvaardigheden. Je leert concepten en methoden van onderzoek te hanteren. Het onderwijs kent in tegenstelling tot het eerste jaar geen chronologische, maar een thematische insteek, waarbij je werkt aan probleemstellende opdrachten en historiografische reflectie. Je breidt het schrijfdossier waarmee je in B1 begonnen bent uit met de werkstukken die je schrijft bij de cursussen Europa historisch beschouwd, Gendergeschiedenis, Onderzoekslab en het Themacollege.

Ook kun je, door gerichte keuzes te maken uit het aanbod aan Themacolleges en Verdiepingspakketten een eigen accent aanbrengen in de opleiding. Elk van de vier leerstoelgroepen – Oude en Middeleeuwse Geschiedenis, Cultuurgeschiedenis, Politieke Geschiedenis en Economisch, Sociale en Demografische Geschiedenis – biedt een Verdiepingspakket en één of meerdere Themacolleges aan. Ook binnen de cursussen Europa historisch beschouwd 1 en 2 kun je een keuze maken uit het aanbod van de vier leerstoelgroepen.

Samenhang tussen de cursussen

De cursussen Europa beschouwd 1 en 2 en Historiografie hebben een sterke samenhang. In de cursus Historiografie verwerf je kennis en vaardigheden die je helpen om historische studies te plaatsen tegen de achtergrond van de geschiedenis van de geschiedwetenschap. In de cursussen Europa historisch beschouwd 1 en 2 leer je om studies rond een bepaald historisch vraagstuk historiografisch te analyseren, d.w.z. verschillen en overeenkomsten in gehanteerde concepten en inhoudelijke posities tussen de studies te analyseren en aan de context waarin de studie geschreven is te relateren. Dit is een opstap naar het schrijven van een status quaestionis. Bij de cursus Europa historisch beschouwd 2 leggen we meer nadruk op de relatie tussen wetenschappelijk onderzoek en de actualiteit. Ook de cursussen Gender- en Religiegeschiedenis vertonen een grote onderlinge samenhang: in beide gevallen bekwaam je je in het gebruik van concepten bij het analyseren van bronnen en literatuur en leer je hoe je op een systematische, methodisch verantwoorde wijze bronnen kunt analyseren. Bij Religiegeschiedenis wordt het accent nog wat sterker gelegd op gevorderde bronanalyse. Je bouwt hier natuurlijk voort op de ervaringen die je al bij de tijdvakken in B1 hebt opgedaan met het werken met bronnen. In Onderzoekslab komen de bovengenoemde vaardigheden samen, én duik je voor het eerst tijdens je opleiding zelf het archief in om in kleine groepjes bronnen te zoeken en te analyseren. Hierbij gebruik je ook de schrijf- en onderzoeksvaardigheden die je bij eerdere cursussen, met name het Historisch werkstuk, hebt opgedaan. In de cursus Geschiedenis in Actie breid je je onderzoeksvaardigheden verder uit door je te verdiepen in verschillende methoden en technieken van onderzoek: van paleografie tot discours analyse.

In het Themacollege komen al deze vaardigheden samen, van het in kaart brengen van het wetenschappelijk debat rond een bepaald thema, tot het onder begeleiding van de docent opzetten en uitvoeren van historisch onderzoek, waarbij de nadruk enerzijds ligt op het methodisch verantwoord uitvoeren van onderzoek en anderzijds op een overtuigende schriftelijke presentatie van de resultaten ervan in een historisch werkstuk. Je kunt hierbij een keuze maken uit onderzoeksthema’s op het terrein van oude en middeleeuwse geschiedenis, cultuurgeschiedenis, politieke geschiedenis en economisch, sociale en demografische geschiedenis. Ook het verdiepingspakket van 15 EC stelt je in staat om jezelf nader te verdiepen in een van deze vier subdisciplines.

Een aspect van de Bacheloropleiding dat in het tweede jaar veel aandacht krijgt is het geven en verwerken van peer feedback: opbouwend, kritisch commentaar op je eigen werk en dat van je medestudenten. In de cursus Historiografie oefen je hiermee, maar het komt ook in andere B2-cursussen terug. Daarnaast bekwaam je je in B2 in het houden van een mondelinge presentatie, onder meer bij Onderzoekslab en in het Themacollege.

* Verdiepingspakket en themacolleges

De vier leerstoelgroepen van Geschiedenis bieden in periode 2, 3 en 4 elk een samenhangend verdiepingspakket van drie cursussen aan (samen 15 ec). Het volgen van één van deze verdiepingspakketten is verplicht: het verdiepingspakket behoort tot de majorvakken van de bacheloropleiding Geschiedenis.

Verdiepingspakket Oude Geschiedenis/Middeleeuwse Geschiedenis
LET-GESB933 Middeleeuwse Cultuur
LET-GESB932 The Byzantine and Islamic Worlds in Late Antiquity and the Middle Ages
LET-GESB931 Romeinse keizertijd: sociale geschiedenis

Verdiepingspakket Politieke Geschiedenis
LET-GESB925 Inleiding Politieke Geschiedenis
LET-GESB951 Politieke cultuur (keuze)
LET-GESB927 Stem van het volk (keuze)
LET-GESB926 History of International organisations

Verdiepingspakket Cultuurgeschiedenis
LET-GESB950 Inleiding in de cultuurgeschiedenis. Steden, stromingen, wendingen 
LET-GESB951 Politieke cultuur
LET-GESB952 Op zoek naar de ware Nederlander. De verbeelding van volk en karakter, 1750 tot heden

Verdiepingspakket Economische, Sociale en Demografische Geschiedenis
LET-GESB961 Who built America? (1) Change and struggle in the social history of the United States (c. 1775 -1877) 
LET-GESB962 Who built America? (2) Change and struggle in the social history of the United States (1877 - present) 
LET-GESB963 American identities. Social differences and struggle in postwar America, 1945 - present

Themacolleges:
LET-GESB2207 From Victorian Prudery to Temptation Island. Love and sexuality in the 19th, 20th and 21st century
LET-GESB2212 Omstanders en de Holocaust
LET-GESB2214 Populism and Propaganda in the Roman World
LET-GESB2215 Lokale democratie. De ontwikkeling van politiek, journalistiek en democratische cultuur in de gemeente sinds 1848.
LET-GESB2216 Van Rembrandts snor tot het bed van Tracey Emin. Visuele cultuur en gender, 1500-2000.
LET-GESB2217 Simple Past - Future Tense:  Life, Death and the End of Time in the Middle Ages