Zoek in de site...

Cursusoverzicht

Cursuscode Cursusnaam
LET-GLTCB112 Academische Communicatieve Vaardigheden (0 ec)
LET-GLTCB227 Antieke wijsbegeerte 1 (5 ec)
LET-GLTCB231 Antieke wijsbegeerte 2 (5 ec)
LET-GLTCB304 Antieke wijsbegeerte 2 (5 ec)
LET-GLTCB306 Bachelorscriptiecolloquium (0 ec)
LET-GLTCB302A Bachelorscriptie Archeologie (10 ec)
LET-GLTCB302G Bachelorscriptie Grieks (10 ec)
LET-GLTCB302GLTC Bachelorscriptie Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (10 ec)
LET-GLTCB302L Bachelorscriptie Latijn (10 ec)
LET-GLTCB302W Bachelorscriptie Antieke Wijsbegeerte (10 ec)
LET-GLTCB229 Bachelorwerkcollege Grieks en Latijn: Historiografie (5 ec)
LET-GLTCB232 Cultuurgeschiedenis van de Oudheid (5 ec)
LET-GLTCB114 Griekse en Romeinse archeologie
LET-GLTCB101 Griekse grammatica 1 (5 ec)
LET-GLTCB102 Griekse grammatica 2 (5 ec)
LET-GLTCB219 Griekse letterkunde 1: Epiek (2,5 ec)
LET-GLTCB220 Griekse letterkunde 2: Tragedie (2,5 ec)
LET-GLTCB223 Griekse taalkunde 1: verdieping syntaxis en historische grammatica (2,5 ec)
LET-GLTCB224 Griekse taalkunde 2: Griekse dialectiek en lyriek (2,5 ec)
LET-GLTCB103A Griekse teksten 1 (2,5 ec)
LET-GLTCB103B Griekse teksten 2 (2,5 ec)
LET-GLTCB104A Griekse teksten 3 (2,5 ec)
LET-GLTCB104B Griekse teksten 4 (2,5 ec)
LET-GLTCBICGG Intensiveringscursus Griekse grammatica (remedial Greek grammar) (5 ec)
LET-GLTCBICLG Intensiveringscursus Latijnse grammatica (remedial Latin grammar) (5 ec)
LET-GLTCB301 Interdisciplinair werkcollege (5 ec)
LET-GLTCB113 Klassieke Mythologie in Tekst en Beeld
LET-GLTCB105 Latijnse grammatica 1 (5 ec)
LET-GLTCB106 Latijnse grammatica 2 (5 ec)
LET-GLTCB221 Latijnse Letterkunde 1: Epiek (2,5ec)
LET-GLTCB222 Latijnse letterkunde 2: Retorica (2,5 ec)
LET-GLTCB225 Latijnse taalkunde 1: verdieping syntaxis en historische grammatica (2,5 ec)
LET-GLTCB226 Latijnse taalkunde 2: vulgair en middeleeuws Latijn (2,5 ec)
LET-GLTCB107A Latijnse teksten 1 (2,5 ec)
LET-GLTCB107B Latijnse teksten 2 (2,5 ec)
LET-GLTCB108A Latijnse teksten 3 (2,5 ec)
LET-GLTCB108B Latijnse teksten 4 (2,5 ec)
LET-GLTCB109 Meesterwerken uit de Antieke Literatuur (5 ec)
LET-GLTCB115 Oude Geschiedenis (5 ec)
LET-RADAR-NL RADAr: Academische Taalvaardigheid (0 ec)
LET-GLTCB228 Theorie, methoden en technieken van de Griekse en Romeinse Literatuur (5 ec)
LET-GLTCB230 Theorie, methoden en technieken van de klassieke cultuurvakken (5 ec)
LET-GLTCB233 Voortleven van de oudheid in de moderne tijd (5 ec)
LET-GLTCB206 Vroegchristelijk Grieks en Latijn