Zoek in de site...

Studievereniging

Hoewel kunstgeschiedenis een studie is die verband houdt met veel aspecten in de wereld om ons heen, is het bestuderen van de studiestof soms een solitaire bezigheid. Je volgt weliswaar veel colleges, maar een flink deel van je studietijd breng je ook alleen achter je boeken door. Toch kan juist de discussie met anderen zeer vruchtbaar zijn, zeker met het oog op de studie(resultaten).

De OSK biedt, met deze gedachte in het achterhoofd, studenten Kunstgeschiedenis de mogelijkheid deel te nemen aan al dan niet kunsthistorische activiteiten buiten het reguliere studieprogramma. Het vergroten van contact tussen studenten onderling en tussen studenten en staf, het stimuleren van de betrokkenheid bij de studie en het leggen van contacten met vergelijkbare organisaties zijn de belangrijkste doelstellingen van deze studievereniging. De OSK organiseert zoveel mogelijk leuke, nuttige en gezellige activiteiten. Deze lopen uiteen van uitstapjes naar verschillende tentoonstellingen en excursies naar het buitenland, tot feesten, borrels en de familiedag. Als OSK-lid krijgt men ook korting op de aankoop van boeken en de entree van bepaalde activiteiten.

Het bestuur is bereikbaar via een postbakje bij het Centrum voor Kunsthistorische Documentatie en via e-mail.

Daarnaast heeft de OSK een eigen website met daarop onder andere foto's, interviews en een agenda.