Zoek in de site...

Programma B2

Het programma van de bachelorjaren 2 en 3 bouwt voort op dat van het eerste jaar. De repertoirekennis waarvoor in het eerste jaar het fundament is gelegd, wordt verder uitgebouwd, maar vooral worden de kunst- en cultuurhistorische, methodische en theoretische perspectieven waarvoor al in het eerste jaar doorkijkjes zijn geboden, verder uitgewerkt. Je leert kunstobjecten analyseren in hun historische context, en specifieke wetenschappelijke invalshoeken en methoden kennen en toepassen, alsmede er in schriftelijke en mondelinge vorm over te rapporteren. De bachelor wordt afgesloten met een bachelorwerkstuk waarin alle Eindtermen van de opleiding samenkomen.

Cursussen Cursuscode EC 1 2 3 4

Parijs, hoofdstad van de moderniteit? Excursie en werkgroep

of

De tastbare middeleeuwen. Werkgroep en excursie*

LET-KGB220of

LET-KGB320

10 X X

Majorwerkgroep (keuze)**:
Franje en rafelranden: de interieurgeschiedenis van Paleis Het Loo

of

American art: from the humble to the exalted

LET-KGB245of

LET-KGB275

5 X X
Perspectives on Photography: History and Theory LET-KGB704 5 X X
Esthetica LET-KGB255 5 X
Glory of the Renaissance and Baroque in Italy and the Netherlands LET-KGB701 5 X X
Renaissance in Florence: de wereld van Brunelleschi en Michelangelo. Werkgroep en excursie LET-KGB225 10 X X

Majorwerkgroep 2 (keuze)**:

Fake of Fortune: onderzoek naar authenticiteit en vervalsing

of

Het boek: van manuscript tot e-book

LET-KGB703

of

LET-KGB235

5

X X

Architectuur: fundament in vogelvlucht

LET-KGB330

5 X X

Denken over Kunstgeschiedenis

LET-KGB215

5 X X
Beeld en betekenis: Iconografie en iconologie LET-KGB205 5 X
Totaal 60 15 15 15 15

*) Parijs, hoofdstad van de moderniteit? Excursie en werkgroep en De tastbare middeleeuwen. Werkgroep en excursieworden een maal per twee jaar alternerend aangeboden. Beide cursussen zijn verplichte programmaonderdelen. In 2020-2021 staat de cursus Parijs, hoofdstad van de moderniteit? Excursie en werkgroep op het programma.

**) Studenten van cohort 2017-2018 of ouder moeten twee periodewerkgroepen en een keuzecursus volgen; indien zij nog niet (geheel of gedeeltelijk) hebben voldaan aan die verplichting, kunnen ze, zowel ter vervanging van de periodewerkgroep(en) als de keuzecursus, een keuze maken uit de volgende cursussen, mits die nog niet eerder waren opgenomen in de bachelor:

  • LET-KGB235: Het boek: van manuscript tot e-book (semester 2)
  • LET-KGB245: Franje en rafelranden (semester 1)
  • LET-KGB703: Fake or fortune (semester 2)
  • LET-KGB701: Glory of the Renaissance (semester 1)
  • LET-KGB704: Photography (semester 2)
  • LET-KGB275: American Art (semester 1)