Zoek in de site...

Overgangsregelingen

Elk jaar wordt het programma aangepast met het oog op ontwikkelingen die zich in de samenleving en meer specifiek op het gebied van de neerlandistiek voordoen. Meestal gaat het om kleine aanpassingen, soms om ingrijpende. Zo is een aantal jaren geleden gekozen voor de invoering van omvangrijke - op de nationale wetenschapsagenda afgestemde - minoren van 40 ec. De invoering van deze minoren heeft bij alle letterenopleiding in Nijmegen tot een herziening van het onderwijsprogramma geleid. Met ingang van het studiejaar 2020-2021 zijn alle studiejaren vernieuwd. Studenten die vóór september 2018 zijn gestart kunnen in sommige gevallen gebruik maken van overgangsregelingen. Overgangsregelingen zijn er ook voor cursussen die verdwijnen uit het herziene programma.

Het studieprogramma van 2020-2021 heeft de volgende wijzigingen ondergaan in vergelijking met dat van vorig jaar. De eerstejaarscursus ‘Geschiedenis van het denken’ is vervangen door een keuzecursus, waarbij de student dient te kiezen uit het aanbod: ‘Taalfilosofie’, ‘Geschiedenis van het denken’ en ‘Esthetica’.

In 2020-2021 wordt de tweedejaars cursus ‘Literatuur en engagement in de Verlichting en Romantiek’ aangeboden als keuzecursus. De cursus ‘De ‘ander’ in de moderne Vlaamse literatuur’ is voortaan in het tweede jaar een verplicht onderdeel. Het aanbod aan keuzecursussen in het tweede jaar verschilt op nog een aantal punten van dat van vorig jaar. In het eerste semester kan de student in 2020-2021 een vak kiezen uit: ‘Historisch en modern letterkundig onderzoek’, ‘Fonetiek’, ‘Gezondheidscommunicatie’ en ‘De academicus voor de klas’. In het tweede semester hebben de studenten de keuze uit: ‘Literatuur en engagement in de Verlichting en Romantiek’, ‘Publieksgericht schrijven’, ‘Het leren en onderwijzen van Nederlands als tweede taal’ en ‘Verdieping Psycholinguïstiek’. De keuzecursussen ‘Journalistieke basisvaardigheden’, ‘Kunstkritiek’, ‘Moedertaalverwerving’ en ‘Interculturele communicatie’ verdwijnen. De keuzecursus ‘Psycholinguïstisch onderzoek’ keert terug onder een andere naam (‘Verdieping Psycholinguïstiek’).

In het derde jaar zijn de minoren van 15 ec vervallen. Nieuw is de omvangrijke op de nationale wetenschapsagenda afgestemde minor van 40 ec. De cursussen ‘Bijbel en Klassieken in de Nederlandstalige literatuur’ en ‘Statistiek’ vormen voortaan verplichte onderdelen van het derde jaar. De keuzecursus uit een van de minoren van de opleiding Nederlandse taal en cultuur en Taalwetenschap is geschrapt. Het majorprogramma van het derde jaar bevat dus geen keuzevakken meer; wel heeft de student de keuze uit verschillende begeleidingsgroepen voor het bachelorwerkstuk.

Voor alle cursussen die verdwijnen heeft een derde toetsgelegenheid plaatsgevonden.

In het eerste jaar zijn de volgende vakken vervangen, van naam veranderd of komen te vervallen:

2019-2020 2020-2021
- Geschiedenis van het denken

Een keuzecursus uit:

- Taalfilosofie

- Geschiedenis van het denken

- Esthetica

In het tweede jaar zijn de volgende vakken vervangen, van naam veranderd of komen te vervallen:

2019-2020

2020-2021

- 'Literatuur en engagement in de Verlichting en Romaniek - 'De 'ander' in de moderne Vlaamse literatuur'

In het studiejaar 2020-2021 worden andere keuzevakken aangeboden dan in 2019-2020:

2019-2020

2020-2021

Tweede jaar semester 1:

- Moedertaalverwerving

- Journalistieke basisvaardigheden (uit minor Journalistiek)

- Kunstkritiek (uit minor Journalistiek)

Tweede jaar semester 1:

- Historisch en modern letterkundig onderzoek

- Fonetiek

- Gezondheidscommunicatie

- De academicus voor de klas

Tweede jaar semester 2:

- De ‘ander’ in de moderne Vlaamse literatuur

- Psycholinguïstisch onderzoek

- Interculturele communicatie

- Het leren en onderwijzen van Nederlands als tweedetaal

Tweede jaar semester 2:

- 'Literatuur en engagement in de Verlichting en Romantiek'

- Verdieping Psycholinguïstiek

- Publieksgericht schrijven

- Het leren en onderwijzen van Nederlands als tweedetaal

Derde jaar semester 1:

- Historisch en modern letterkundig onderzoek

- Statistiek

- Een cursus uit de minoren van de opleiding Nederlandse taal en cultuur of van de minoren van de opleiding Taalwetenschap.

Derde jaar semester 1:

(geen keuzecursussen meer)

Voor alle vakken die in 2020-2021 niet meer aangeboden worden, zijn er regelingen ter vervanging getroffen. Het gaat om de tweedejaarsvakken ‘Journalistieke basisvaardigheden’ en ‘Kunstkritiek’. De andere vakken die geen deel meer uitmaken van het curriculum worden door andere opleidingen aangeboden.

Studenten die één of meer van deze vakken niet hebben gehaald, wordt zeer sterk aangeraden een afspraak te maken met de studieadviseur via de website van het Studenten Informatiepunt Letteren.