Zoek in de site...

Programma B3 Frans

In het derde bachelorjaar bestaat de major uit 20 studiepunten. Daarnaast zijn 40 studiepunten beschikbaar voor de buitenlandminor of voor de educatieve minor.

Bachelor 3
studierichting Frans
Cursuscode ECTS 1 2 3 4
Buitenlandminor of Educatieve minor 40 X X X X
Séminaire de recherche LET-RTCBF216-A 5 X
Vertalen in een bestuurlijke context LET-RTCBF218 5 X

Bachelorwerkstuk
Cultuurkunde
Letterkunde
Taalkunde


LET-RTCBF304C
LET-RTCBF304L
LET-RTCBF304T
10 X X
Totaal 60

Het bachelorwerkstuk, het afsluitend werkstuk van de opleiding, zet de kroon op de bachelorfase. Zoals al eerder vermeld, is het hier dat de student laat zien in staat te zijn de opgedane kennis toe te passen op een van de deelgebieden van de studierichting en daarover op wetenschappelijk verantwoorde wijze te rapporteren. Het bachelorwerkstuk is een essay over een afgebakend onderwerp dat in het Frans, respectievelijk het Spaans geschreven wordt. Er staan 10 studiepunten voor het werkstuk. Het onderwerp ligt op een van de vakgebieden: Taalkunde, Letterkunde of Cultuurkunde en wordt bepaald in overleg met de betrokken begeleider. Voor richtlijnen, zie het Stappenplan bachelorwerkstuk Romaanse Talen en Culturen (pdf, 124 kB).

Het werkstuk is bedoeld als een proeve van bekwaamheid en dient op zichzelf te staan. Het is dus niet bedoeld als afronding van een stage of ter voorbereiding op een masterscriptie, maar biedt wel een mogelijkheid tot een eerste intensieve kennismaking met de literatuur over een onderwerp waarop later door middel van eigen onderzoek kan worden voortgebouwd.