Zoek in de site...

Bachelorprogramma op hoofdlijnen

Honours Programma

Kenmerkend voor het bachelorprogramma is de onderverdeling in een major en een minor. De major is het basisprogramma van de eigen opleiding. De minor is een samenhangend vakkenpakket dat je kunt gebruiken om je verder te verdiepen in je major of om je kennis juist te verbreden door vakken van andere opleidingen te volgen. In de major zijn enkele cursussen opgenomen die ook in programma's van andere opleidingen voorkomen. Daar kom je ook studenten van andere opleidingen tegen.

Het bachelorprogramma van 180 studiepunten is als volgt ingedeeld: 140 studiepunten worden besteed aan de major, de overige 40 aan de minor. Concreet ziet het programma er als volgt uit: het eerste bachelorjaar (B1) waarvoor een bindend studieadvies (BSA) geldt (minimaal 45 studiepunten behaald aan het eind van het eerste studiejaar); gevolgd door twee studiejaren (B2 en B3), waarin de major wordt voortgezet en waarin daarnaast een minor is geprogrammeerd. De bachelor wordt afgesloten met het bachelordiploma.

In schema ziet het programma er als volgt uit:

Studiejaar

Major in studiepunten

Minor in studiepunten

Studiepunten totaal

Bachelor 1

60

0

60

Bachelor 2

60

0

60

Bachelor 3

20

40

60

Totaal

140

40

180

De bacheloropleiding Taalwetenschap heeft het onderwijs georganiseerd via hoorcolleges, werkcolleges en practica. In het eerste college van een cursus licht de docent toe of er een aanwezigheidsplicht voor de betreffende cursus geldt en, indien er een aanwezigheidsplicht geldt, wat de gevolgen van eventuele afwezigheid zijn. Deze toelichting dient de docent ook schriftelijk vast te leggen in de cursusinformatie op Brightspace. Studenten wordt altijd aangeraden alle bijeenkomsten van een cursus bij te wonen, onafhankelijk van een aanwezigheidsplicht.

Honours Programma

De Radboud Honours Academy biedt gemotiveerde en getalenteerde studenten van de Radboud Universiteit de kans om naast hun reguliere studie een extra en uitdagend onderwijsprogramma te volgen. Er zijn honoursprogramma’s voor bachelor- en masterstudenten.

Meer informatie over de programma's vind je op de website. Je kunt ook een afspraak maken om langs te komen bij een programmaregisseur.

Radboud Honours Academy Erasmusplein 1, 19e verdieping, kamer 19.06 Telefoon: 024-3615955 E-mail: honours@honours.ru.nl Website: www.ru.nl/honoursacademy