Zoek in de site...

Programma B3

Hieronder zie je een schematisch overzicht van de verschillende B3-cursussen zoals verdeeld over de vier periodes. Alle cursussen worden gegeven op niveau 3.

B3 Cursuscode EC 1 2 3 4
Mentoraat LET-TWB000 - X X X X
Minor (incl. stage- en buitenland minor) 40 X X X X
Pragmatiek LET-TWB320 5 X
Stage LET-TW-STAGEBA 5 X
Bachelorwerkstuk LET-TWB300A 10 X X
Totaal 60 15 15 15 15

Aan het begin van het studiejaar zullen de stage- en bachelorcoördinator en de mentor voorlichting geven over de stage en het bachelorwerkstuk.