Zoek in de site...

Voorbereiding op een masteropleiding

Ongeacht de minorkeuze kun je met een bachelordiploma van de opleiding Taalwetenschap altijd doorstromen naar het algemene programma (General Linguistics) van de masteropleiding Taalwetenschappen (Linguistics). De masteropleiding duurt een jaar en wordt afgesloten met het masterdiploma. Ook kun je doorstromen naar de masterspecialisaties Nederlands als Tweede Taal (NT2) en Language and Communication Coaching (LCC). Bij LCC gaat er een intake aan vooraf om het taalniveau te beoordelen.

Om te kunnen doorstromen naar de masterspecialisatie Taal- en Spraakpathologie (TSP) in de master Linguistics moet je de volgende cursussen gevolgd hebben: Taalontwikkelingsstoornissen, Spraak, stem en gehoor, Akoestische fonetiek, Afasie en Statistiek 3. Een deel van deze cursussen (max. 3) kun je inpassen in je majorkeuzeruimte; daarnaast kun je cursussen (max. 4) inpassen in de minorruimte. Alle cursussen kunnen ook extracurriculair gevolgd worden. Afspraken over de toelating tot de masterspecialisatie TSP  kun je maken met dr. Esther Janse (e.janse@let.ru.nl).

De bachelor geeft in principe tevens toegang tot een tweejarige onderzoeksmaster; voor dergelijke masters zijn er meestal toegangseisen en is er een selectieprocedure.