Zoek in de site...

Core curriculum Geesteswetenschappen

Het core curriculum Geesteswetenschappen maakt onderdeel uit van het programma van studenten die tussen 1 september 2011 en 1 september 2018 met hun opleiding zijn gestart en bestaat uit drie cursussen van elk 5 ec:

Cursus 1: wijsgerige reflectie

Cursus 1 wordt als onderdeel van het core curriculum in collegejaar 2020-2021 niet meer aangeboden, maar wel als onderdeel van het majorprogramma van je opleiding.

Cursus 2: kennis en inzicht in de humaniora

Ter invulling van deze 5 ec kun je een keuze maken uit verschillende cursussen mits de gekozen cursus niet al standaard onderdeel uitmaakt van je majorprogramma.

Cursus 3: Geesteswetenschappen en samenleving

CC3 wordt als onderdeel van het core curriculum in collegejaar 2020-2021 niet meer aangeboden. Heb je Geesteswetenschappen en samenleving nog niet behaald, dan volg je in plaats daarvan de cursus Wetenschap en Samenleving uit een van de 11 thematische minoren.
LET OP: de cursus Wetenschap en Samenleving vindt plaats in periode 2.

Bijzonderheden

Als je in het eerste semester naar het buitenland gaat, schrijf je dan in voor de online cursus Study Abroad: Academia and Society (LET-LETMI-RF12). Deze volg je tijdens het buitenlandverblijf online. Je kunt ook bij de examencommissie een verzoek indienen om een vervangend vak van de buitenlandse universiteit in kwestie te mogen volgen. De inhoud van deze cursus moet wel zo goed mogelijk voldoen aan de doelen van de cursus Geesteswetenschappen en samenleving: oriëntatie op de maatschappelijke rol van je studie en het beroeps- / toekomstperspectief, te beoordelen door de examencommissie.

Als je in het eerste semester de educatieve minor volgt, schrijf je je eveneens in voor de cursus Wetenschap en Samenleving uit een van de 11 thematische minoren.