Zoek in de site...

Cursusaanbod Masterlanguage

Het gehele cursusaanbod is geschikt voor studenten van alle masteropleidingen. Daarnaast zijn er cursussen die speciaal geschikt zijn voor studenten van de tweejarige educatieve masteropleidingen. Deze cursussen worden in het overzicht geoormerkt met *EDU*  in de betreffende kolom. Studenten van de tweejarige educatieve masters zijn verplicht om minimaal 1 van de met *EDU* geoormerkte cursussen te kiezen.

Meer informatie over het cursusaanbod is te vinden op de website van Masterlanguage www.masterlanguage.nl.

Duits

Nr.

Korte naam cursus

Semester

EC

Accent

EduMa

1

Kultur und Medien

1

5

Letter- en cultuurkunde

*EDU*

2

Deutsch und seine Varianten

1

5

Taalkunde

3

Kultur und Kritik

2

5

Letter- en cultuurkunde

4

Lernersprache Deutsch

2

5

Taalkunde

*EDU*


Engels

Nr.

Korte naam cursus

Semester

EC

Accent

EduMa

1

Shakespeare for Teachers

1

5

Letter- en cultuurkunde

*EDU*

2

Language variation and change in the history of English

1

5

Taalkunde

*EDU*

3

Medieval English Literature in the Classroom

2

5

Letter- en cultuurkunde

*EDU*

4

Learner Corpus Research and Language Teaching

2

5

Taalkunde

*EDU*

Frans

Nr.

Korte naam cursus

Semester

EC

Accent

EduMa

1

Une auteure, une œuvre

1

5

Letter- en cultuurkunde

*EDU*

2

Apprendre le français

1

5

Taalkunde

*EDU*

3

Communication interculturelle

2

5

Letter- en cultuurkunde

4

Le défi de la traduction

2

5

Taalkunde

Italiaans

Nr.

Korte naam cursus

Semester

EC

Accent

EduMa

1

Italianissimo: Laboratorio di perfezionamento 1

1

5

Taalkunde & letter- en cultuurkunde

*EDU*

2

Italianissimo: Laboratorio di perfezionamento 2

2

5

Taalkunde & letter- en cultuurkunde

*EDU*

3

Narrazioni e memorie

2

5

Letter- en cultuurkunde

Klassieke Talen

Nr.

Korte naam cursus

Semester

EC

Accent

EduMa

1

Greek Epigraphy

1

5

Letter- en cultuurkunde

*EDU*

2

Creatieve imitatio

1

5

Letter- en cultuurkunde

*EDU*

3

Latin Epigraphy

2

5

Letter- en cultuurkunde

*EDU*

4

Een nagelaten canon

2

5

Letter- en cultuurkunde

*EDU*

Nederlands

Nr.

Korte naam cursus

Semester

EC

Accent

EduMa

1

Taalbeheersing in de praktijk
NB: wordt in 2021-2022 weer aangeboden

1

5

Taalkunde

2

Moderne letterkunde in de klas

1

5

Letter- en cultuurkunde

*EDU*

3

Taalkunde in de klas

2

5

Taalkunde

*EDU*

4

Historische letterkunde

2

5

Letter- en cultuurkunde

*EDU*

Spaans

Nr.

Korte naam cursus

Semester

EC

Accent

EduMa

1

La imagen del mundo hispánico

1

5

Letter- en cultuurkunde

*EDU*

2

Aprender español hoy

1

5

Taalkunde

*EDU*

3

Escribir violencia en Latinoamérica

2

5

Letter- en cultuurkunde

*EDU*

4

Español en contacto hoy

2

5

Taalkunde

*EDU*