Zoek in de site...

Overzicht programma Communicatie & Beïnvloeding (aanvang september 2020)

Cursusnaam Cursuscode EC 1 2 3 4
Communicatie, gedrag en beïnvloeding CIWM414 5 X
Dataverzameling en -analyse CIWM410 5 X
Fundamenteel onderzoek naar Communicatie en Beïnvloeding CIWM412 10 X X
Communicatie & Consultancy * CIWM417 10 X
Strategische Storytelling CIWM473 5 X
Keuzevak (incl. Masterlanguage)** 5
Scriptie CIWM401 20 X X
Totaal 60 15 15 15 15

* Studenten die in september 2020 met de specialisatie Communicatie & Beïnvloeding beginnen, kunnen in plaats van het onderdeel Communicatie & Consultancy (10 ec) kiezen voor twee keuzevakken (samen 10 ec), bijvoorbeeld Onderzoeksstage (5 ec CIWM419 periode 2) en New Media and Society (5 ec CIWM471 periode 3). Een onderzoeksstage wordt alleen toegewezen in overleg met de opleidingsvoorzitter.

** Eén keuzevak (minimaal 5 ec, niveau: Master) maakt deel uit van het Communicatie & Beïnvloeding-masterprogramma. Er zijn vijf mogelijkheden:

 1. Een keuzevak bij CIW:  Als je het C&B-programma volgt, kun je kiezen voor:  -  CIWM438 Global Corporate Communication (programma IBC; voertaal Engels)
  - CIWM436 Issues in International Management (programma IBC; voertaal Engels)
  - CIWM474 Communicatie in Professionele Contexten (keuzevak C&B)
  - CIWM471 New Media and Society (keuzevak C&B; voertaal Nederlands of Engels)
  - CIWM475 Crisis- & Reputatiemanagement (keuzevak C&B)
  - CIWM476 Kwalitatieve methoden (keuzevak C&B)

 2. Een keuzevak bij een andere opleiding binnen Letteren aan de RU: Je kunt zelf een keuze maken tussen de keuzevakken binnen de Faculteit der Letteren. Er zijn mastervakken waar je als masterstudent aan de Letterenfaculteit zonder meer toelaatbaar bent; dit staat dan bij de omschrijvingen van het betreffende mastervak in de studiegids en dan kun je jezelf (laten) inschrijven. Als dit niet bij het mastervak van je voorkeur vermeld staat, is soms toch toelating mogelijk. Je moet dan wel vooraf toestemming vragen om toegelaten te worden bij zowel de docent van de betreffende cursus of de examencommissie van de betreffende opleiding als bij de opleidingsvoorzitter van de master CIW.

 3. Een keuzevak bij de opleiding Communicatiewetenschap aan de RU: Als je het C&B-programma volgt, is het mogelijk om bij de masteropleiding Communicatiewetenschap een keuzevak te volgen. Je kunt bij CW verzoeken om toelating tot één van de volgende cursussen:
Cursusnaam Code Ec Periode
Media en consumptiecultuur CWM010 5 1

Entertainment-media en welzijn

CWM020 5 2
Journalistiek en samenleving in transitie CWM030 5 1
De informatie-professional: theorie en praktijk CWM040 5 1
Current theories of persuasion and resistance (Engels) CWM050 5 1
Innovaties in communicatie CWM070 5 2
Young consumers (Engels) CWM090 5 2
De informatie-explosie CWM100 5 1
Wetenschaps-communicatie CWM130 3 4
Politieke informatiediffusie in social media CWM280 5 2
Marketing-communicatie CWM170 5 2

Aanmelding: Masterstudenten van CIW die een van deze cursussen willen volgen, moeten zich daarvoor aanmelden bij het secretariaat Communicatiewetenschap, mw. S. Samuelsz (s.samuelsz@maw.ru.nl). Afhankelijk van de beschikbare plaatsen kan de cursus worden gevolgd en word je ingeschreven in Osiris. Zelf inschrijven via Osiris is dus niet nodig. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt en kan per cursus variëren.


4. Een ander keuzevak: Als je een andere MA-cursus wilt volgen (aan de Radboud Universiteit of - al dan niet in het kader van een Masterlanguagecursus - een andere universiteit), raadpleeg de studiegidsen van de betreffende opleidingen om na te gaan of je toegang hebt. Je dient vervolgens ook toestemming te vragen aan de examencommissie van de opleiding die de cursus verzorgt, tenzij het om een Masterlanguagecursus gaat.

* N.B. Voor keuzevakken onder opties 2 en 4 dien je toestemming te vragen het vak te volgen van zowel de examencommissie van de opleiding die de cursus verzorgt als de opleidingsvoorzitter van je masterprogramma (C&B). Zodra je toestemming hebt, kun je je zelf voor het vak inschrijven in Osiris.  Mocht je vragen hebben over inschrijving, richt je dan tot de medewerkers van het STIP van de opleiding waar je het keuzevak wilt volgen.

Extra-curriculaire cursussen: Als je extra cursussen wilt volgen en deze op het diplomasupplement wilt laten vermelden (als extra-curriculaire cursussen), moet je hiervoor toestemming hebben van de examencommissie. Voor extra-curriculaire cursussen gelden in ieder geval de volgende eisen:

 • ze zijn behaald in de periode dat je bent ingeschreven voor de opleiding waarop het diploma­supplement betrekking heeft;
 • ze mogen niet overlappen met andere cursussen;
 • ze moeten van voldoende niveau zijn: binnen de masteropleiding moeten de cursussen bijvoorbeeld van masterniveau zijn.