Zoek in de site...

Doelstelling en eindtermen

Beschrijving van de opleiding

Onder de koepel ‘Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen’ bieden we de tweejarige masteropleidingen Geschiedenis, Filosofie en Levensbeschouwing1 aan. Met elk van deze opleidingen verwerf je een eerstegraads lesbevoegdheid in combinatie met een vakinhoudelijke masteropleiding. Je volgt met andere woorden een geïntegreerde educatieve masteropleiding, waarin je zowel je wetenschappelijke als je didactische en pedagogische competenties ontwikkelt. De master is een samenwerkingsverband tussen de Faculteit der Letteren en de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen, waar zich de vakinhoudelijke expertise bevindt, en de Radboud Docenten Academie, die de eerstegraads lerarenopleidingen verzorgt.

1Levensbeschouwing kan ook als Godsdienst & Levensbeschouwing worden gelezen.

Toekomstperspectief

Na afronding van de tweejarige educatieve master Geschiedenis, Filosofie of Levensbeschouwing beschik je over een eerstegraads lesbevoegdheid. Daarmee kun je lesgeven op alle niveaus van het voortgezet onderwijs in Nederland, maar ook op het HBO. Omdat je je lesbevoegdheid aan de universiteit hebt behaald, heb je goede – en de vereiste - papieren om les te geven in de bovenbouw van het vwo. Aangezien je in deze master de educatieve inhoud en praktijk hebt leren te verbinden met vakinhoudelijke perspectieven, is deze master ook een uitstekende voorbereiding op een baan op het terrein van onderwijsontwikkeling en- beleid. Natuurlijk kun je met je geesteswetenschappelijke achtergrond ook terecht in de wereld van bestuur en beleid, journalistiek, de communicatiesector of het culturele veld.

Website

Actuele informatie over de master is te vinden op https://www.ru.nl/opleidingen/master/educatie-mens-maatschappijwetenschappen-2/

Opleidingscoördinator

De opleidingscoördinatoren van deze master zijn dr. Harm Kaal: h.kaal@let.ru.nl (Geschiedenis) en dr. Willem van der Kuijlen: w.vanderkuijlen@ftr.ru.nl  (Filosofie en levensbeschouwing).