Zoek in de site...

Overzicht programma

Geschiedenis

Jaar 1

Cursustitel Cursuscode EC 1 2 3 4
Vakinhoudelijke lijn: verplichte cursussen (15 EC)
De constructie van het verleden: filosofie van de geschiedenis en het voortgezet onderwijs LET-EDU-GESM02 5 X
Actualiteitencollege LET-GESM4209 5 X
Concepten en debatten LET-GESM4101 5 X
Didactische lijn: verplichte cursussen (16 EC in jaar 1)
Visie op het schoolvak, wetenschapsgebied en onderwijs RDA-MA2-01 3 X
Leren en instructie 1: De les vanuit verschillende leertheorieën RDA-MA2-02 2 X
Persoonlijk leiderschap van de docent en professioneel spreken RDA-MA2-03 1 X
Leren en instructie 2: Lessen in samenhang en activeren RDA-MA2-04 2 X
Adolescentie­psychologie: de leerling centraal in het pedagogisch handelen van leraren RDA-MA2-06 3 X
Leren en instructie 3: Leermoeilijkheden en differentiatie RDA-MA2-21 3 X
Klassenmanagement: op weg naar een veilig en stimulerend leerklimaat RDA-MA2-08 2 X
Onderzoekslijn: keuzecursussen (10 EC in jaar 1)

Onderzoekscollege, keuze uit:

1. Nederlands 'lange oorlog' 1940-1950

2. Kinderen van Europa: transnationale tijdelijke verplaatsingen van kinderen, 1920-1950

3. Mensen als bezit: slavernij in Nederland West-Indië

4. Party's over? Geschiedenis, heden en toekomst van de politieke partijen in Europa

5. Curing and curating crises: A transhistorical perspective

1. LET-GESM4135

2. LET-GESM4140

3. LET-GESM4139

4. LET-GESM4211

5. LET-GESM4309

10 X X

6. Oorlog en vrede

6. LET-GESM4138

X X

Verplichte cursus (1 EC in jaar 1)

Methoden in de mens- en maatschappijwetenschappen en onderwijskunde

LET-EDU-GESM01

1 X X
Stage
Stage 1 RDA-MA2-09 7 X X
Stage 2 RDA-MA2-10 7 X X
Rode draad
Rode draad LET-EDU-MA00 4 X X X X
Totaal 60

Jaar 21

Cursustitel Cursuscode EC 1 2 3 4
Didactische lijn: verplichte cursussen (10 EC in jaar twee)
Leren en instructie 4: Denken in het schoolvak RDA-MA2-13 4 X X
Teacher Leadership RDA-MA2-16 4 X X
Keuze B RDA-MA2-15 1 X X
Keuze C RDA-MA2-17 1 X X
Onderzoekslijn: verplichte cursussen
Masterscriptie Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen LET-EDU-MMW03 22 X X X
Onderzoekslijn: keuzecursus (10 ec in jaar 2)

Onderzoekscollege, keuze uit:

  1. Nederlands 'lange oorlog' 1940-1950
  2. Kinderen van Europa: transnationale tijdelijke verplaatsingen van kinderen, 1920-1950
  3. Mensen als bezit: slavernij in Nederlands West-Indië
  4. Party’s over? Geschiedenis, heden en toekomst van politieke partijen in Europa
  5. Curing and curating crises: A transhistorical perspective
  1. LET-GESM4135
  2. LET-GESM4140
  3. LET-GESM4139
  4. LET-GESM4211
  5. LET-GESM4309
10 X X

6. Oorlog en vrede

6. LET-GESM4138 X X
Stage
Stage 3 RDA-MA2-11 8 X X
Stage 4 RDA-MA2-12 8 X X
Rode draad
Rode draad-cursus RDA-MA2-19 2 X X X X
Totaal 60

1Voor studenten uit cohort 2019-2020 beslaat de masterscriptie nog 22 EC en rode draad 2-cursus 2 EC. Voor cohort 2020-2021 zal dit wijzigen: de masterscriptie beslaat in de toekomst 20EC en de rode draad 2-cursus 4EC.