Zoek in de site...

Inhoud en eindtermen

Het studieprogramma van de tweejarige educatieve master Levensbeschouwing omvat 120 EC. Gedurende de hele opleiding volg je cursussen uit het aanbod van de opleiding Religiewetenschappen en Theologie en de Radboud Docenten Academie. Binnen de opleiding volg je vijf onderwijslijnen:

  • Vakinhoudelijke lijn (30 EC)

Om te beginnen verdiep je je kennis van de religiewetenschappen/theologie. Dat doe je door masterseminars te volgen uit het studieprogramma van de Master Religiewetenschappen (of Theologie). Door je in een seminar als Empirische Religiewetenschap of Geschiedenis van het Christendom inhoudelijk te verdiepen, sta je later ver boven de lesstof en sta je zelfverzekerd voor de klas.

  • Didactische lijn (26 EC)

Naast religiewetenschappelijke/theologische verdieping ontwikkel je in de didactische lijn de essentiële vaardigheden van het docentschap. Je volgt cursussen op het terrein van de didactiek van het schoolvak levensbeschouwing, de algemene didactiek en de professionele docentontwikkeling.

  • Onderzoekslijn (26 EC)

Omdat een goede docent levensbeschouwing werkt met beproefde methoden leren we je ook onderzoek te doen op het snijvlak van onderwijs en levensbeschouwing. Je volgt daarom een cursus op het terrein van geesteswetenschappelijke en onderwijskundige onderzoeksmethoden. Vervolgens zet je de kennis die je daar opdoet om in een geïntegreerde masterscriptie waarin je een vakinhoudelijk scriptieonderzoek combineert met een didactisch ontwerponderzoek.

  • Praktijklijn (30 EC)

Misschien wel het belangrijkste onderdeel van het programma is de praktijklijn. Tijdens een tweejarige stage in het middelbaar onderwijs groei je in je rol als docent. We ondersteunen je om je docentkwaliteiten te ontplooien en de inzichten uit de vakinhoudelijke en de didactische colleges naar de praktijk te vertalen.

  • Rode draad (8 EC)

Een lijn waarin je je visie op het docentschap en je ontwikkeling als vakinhoudelijk en didactisch specialist aan een kritisch onderzoek onderwerpt.

Afb leef

De eindtermen voor de opleiding zijn geschematiseerd in de eindtermenmatrix (pdf, 233 kB):

Tabl Leef