Zoek in de site...

Overzicht programma

Duits

Jaar 1

Cursustitel

Cursuscode

EC

1

2

3

4

Vakinhoudelijke lijn: verplichte cursussen (15 EC)

Literaire cultuur: onderwijs en samenleving

LET-EDU-TCW04

5

X

X

De taalexpert tussen wetenschap en praktijk

LET-EDU-MVTM01

5

X

X

Deutsch im Diskurs: aktuelle Themen in Sprache und Kultur

LET-EDU-DTCM04

5

X

X

Vakinhoudelijke lijn: keuzecursussen (5 EC in jaar 1 periode 3/4) uit het aanbod van Masterlanguage

Didactische lijn: verplichte cursussen (16 EC in jaar 1)

Visie op het schoolvak, wetenschapsgebied en onderwijs

RDA-MA2-01

3

X

Leren en instructie 1: De les vanuit verschillende leertheorieën

RDA-MA2-02

2

X

Persoonlijk leiderschap van de docent en professioneel spreken

RDA-MA2-03

1

X

Leren en instructie 2: Lessen in samenhang en activeren

RDA-MA2-04

2

X

Adolescentie­psychologie: de leerling centraal in het pedagogisch handelen van leraren

RDA-MA2-06

3

X

Leren en instructie 3: Leermoeilijkheden en differentiatie

RDA-MA2-21

3

X

Klassenmanagement: op weg naar een veilig en stimulerend leerklimaat

RDA-MA2-08

2

X

Onderzoekslijn

Geesteswetenschappelijke methoden en het onderwijs 1: introductie

LET-EDU-TCW01

1

X

Geesteswetenschappelijke methoden en het onderwijs 2: dataverzameling en -analyse

LET-EDU-TCW02

5

X

X

Stage

Stage 1

RDA-MA2-09

7

X

X

Stage 2

RDA-MA2-10

7

X

X

Rode draad

Rode draad 1

LET-EDU-MA00

4

X

X

X

X

Totaal

60

Jaar 23

Cursustitel

Cursuscode

EC

1

2

3

4

Vakinhoudelijke lijn: keuzecursussen (10 ec in jaar 2 periode 1/2) uit de masters van de Faculteit der Letteren4

Lernersprache Niederländisch-Deutsch

LET-TWM-DTC401

5

X

X

Topics in Second Language Acquisition LET-TWM-ETC403

5

X

X

De operationalisatie van taalvaardigheid

LET-LETK-NTC406

5

X

X

Didactische lijn: verplichte cursussen (10 EC in jaar twee)

Leren en instructie 4: Denken in het schoolvak

RDA-MA2-13

4

X

X

Teacher Leadership

RDA-MA2-16

4

X

X

Keuze B

RDA-MA2-15

1

X X

Keuze A of

Keuze C

RDA-MA2-20

RDA-MA2-17

1

X X

Onderzoekslijn

Masterscriptie Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen

LET-EDU-TCW03

22

X

X

X

Stage

Stage 3

RDA-MA2-11

8

X

X

Stage 4

RDA-MA2-12

8

X

X

Rode draad

Rode draad 2

RDA-MA2-19

2

X

X

X

X

Totaal

60

3Voor studenten uit cohort 2019-2020 beslaat de masterscriptie nog 22 EC en rode draad 2-cursus 2 EC. Voor cohort 2020-2021 zal dit wijzigen: de masterscriptie beslaat in de toekomst 20EC en de rode draad 2-cursus 4EC.

4Mits voldaan wordt aan de ingangseisen van de cursus.