Zoek in de site...

Overzicht programma

Grieks en Latijn

Jaar 1

Cursustitel

Cursuscode

EC

1

2

3

4

Vakinhoudelijke lijn: verplichte cursussen (25 EC)

Specialisatiecollege Grieks

LET-EDU-GLTC03

10

X

X

Specialisatiecollege Latijn

LET-EDU-GLTC04

10

X

X

(Expeditie Oudheid of) Klassieke Traditie8

LET-EDU-GLTC01

5

X

X

Didactische lijn: verplichte cursussen (16 EC in jaar 1)

Visie op het schoolvak, wetenschapsgebied en onderwijs

RDA-MA2-01

3

X

Leren en instructie 1: De les vanuit verschillende leertheorieën

RDA-MA2-02

2

X

Persoonlijk leiderschap van de docent en professioneel spreken

RDA-MA2-03

1

X

Leren en instructie 2: Lessen in samenhang en activeren

RDA-MA2-04

2

X

Adolescentie­psychologie: de leerling centraal in het pedagogisch handelen van leraren

RDA-MA2-06

3

X

Leren en instructie 3: Leermoeilijkheden en differentiatie

RDA-MA2-21

3

X

Klassenmanagement: op weg naar een veilig en stimulerend leerklimaat

RDA-MA2-08

2

X

Onderzoekslijn

Methoden in de mens- en maatschappijwetenschappen en onderwijskunde

LET-EDU-GESM01

1

X

Stage

Stage 1

RDA-MA2-09

7

X

X

Stage 2

RDA-MA2-10

7

X

X

Rode draad

Rode draad 1

LET-EDU-MA00

4

X

X

X

X

Totaal

60

8Expeditie Oudheid (LET-EDU-GLTC02) en Klassieke Traditie (LET-EDU-GLTC01) wisselen jaarlijks af:

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

Expeditie oudheid

Cohort 20-21 jaar 2

Cohort 21-22 jaar 1

Cohort 22-23 jaar 2

Cohort 23-24 jaar 1

Klassieke traditie

Cohort 20-21 jaar 1

Cohort 21-22 jaar 2

Cohort 22-23 jaar 1

Jaar 2

Cursustitel

Cursuscode

EC

1

2

3

4

Vakinhoudelijke lijn: verplichte cursus (5 EC)

Expeditie Oudheid (of Klassieke Traditie)9

LET-EDU-GLTC02

5

X

X

Vakinhoudelijke lijn: verplichte keuzecursus uit het aanbod van Masterlanguage(5 EC)

Masterlanguage cursus

5

X

X

Didactische lijn: verplichte cursussen (10 EC)

Leren en instructie 4: Denken in het schoolvak

RDA-MA2-13

4

X

X

Teacher Leadership

RDA-MA2-16

4

X

X

Keuze B

RDA-MA2-15

1

X

X

Keuze A of C

RDA-MA2-20 of RDA-MA2-17

1

X

X

Onderzoekslijn

Masterscriptie Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen

LET-EDU-TCW03

20

X

X

X

Stage

Stage 3

RDA-MA2-11

8

X

X

Stage 4

RDA-MA2-12

8

X

X

Rode draad

Rode draad 2

Nieuwe code

4

X

X

X

X

Totaal

60

9Expeditie Oudheid (LET-EDU-GLTC02) en Klassieke Traditie (LET-EDU-GLTC01) wisselen jaarlijks af:

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

Expeditie oudheid

Cohort 20-21 jaar 2

Cohort 21-22 jaar 1

Cohort 22-23 jaar 2

Cohort 23-24 jaar 1

Klassieke traditie

Cohort 20-21 jaar 1

Cohort 21-22 jaar 2

Cohort 22-23 jaar 1