Zoek in de site...

Overzicht programma

Cursusnaam Cursuscode EC 1 2 3 4
Politieke representatie. Vertegenwoordiging en democratie in historisch, politicologisch en vergelijkend perspectief LET-GESM4212 5 5
Staatsrecht * LET-GESM4203 5 5
Onderzoekscollege

Keuze **

10 5 5
Het krachtenveld van politiek en parlement LET-GESM4205 5 5
Actualiteitencollege LET-GESM4209 5 5
Masterstage Politiek en Parlement LET-GES-STAGEPP 10 10
Masterscriptie Politiek en Parlement LET-GESM4200 20 10 10
Totaal 60 15 15 15 15

* Staatsrecht:
Studenten met een Bachelor Rechten volgen in plaats van Staatsrecht het vak Historisch Ambacht (LET-GESPM100)

** Onderzoekscolleges:
LET-GESM4211 Party’s over? Geschiedenis, heden en toekomst van politieke partijen in Europa
LET-GESM4135 Nederlands 'lange oorlog' 1940-1050


OVERGANGSREGELINGEN

Onderzoekscollege

In het collegejaar 2018-2019 volgden studenten van de masterspecialisatie Politiek en Parlement een Onderzoekscollege van 5 ec in plaats van 10 ec. Studenten van het cohort 2018-2019 die deze cursus nog niet hebben behaald of niet gevolgd, volgen in 2020-2021 van hun onderzoekscollege naar keuze (LET-GESM4135 Onderzoekscollege: Nederlands 'lange oorlog' 1940-1950 of LET-GESM4211 Onderzoekscollege: Party’s over? Geschiedenis, heden en toekomst van politieke partijen in Europa) de colleges van periode 1 en maken een aangepaste schrijfopdracht passend bij de studielast van 5EC (vergelijkbaar met de toets die studenten in 2018-2019 voor deze cursus aflegden).


Repertoires van Representatie (LET-GESM4201) en Interdisciplinaire benaderingen van politiek (LET-GESM4202)

Vanaf het collegejaar 2019-2020 maken de cursussen LET-GESM4201 Repertoires van representatie (5 ec) en LET-GESM4202 Interdisciplinaire benaderingen van politiek (5 ec) niet langer onderdeel uit van het masterprogramma. Deze cursussen zijn geïntegreerd in een nieuwe cursus: LET-GESM4212 Politieke representatie. Vertegenwoordiging en democratie in historisch, politicologisch en vergelijkend perspectief (5 ec).
Voor studenten uit eerdere cohorten die 'Repertoires van representatie' niet hebben behaald geldt de volgende overgangsreling: deze studenten volgen de helft van de aangeboden werkgroepen van de cursus 'Politieke representatie. Vertegenwoordiging en democratie in historisch, politicologisch en vergelijkend perspectief', leggen een schriftelijk tentamen af en maken een aanvullende schrijfopdracht.
Welk deel van de werkgroepen de student moet volgen, kan zij/hij navragen bij de cursuscoördinator.
Voor studenten uit eerdere cohorten die 'Interdisciplinaire benaderingen van politiek' niet hebben behaald, geldt de volgende overgangsregeling: deze studenten volgen de helft van de aangeboden werkgroepen van de cursus 'Politieke representatie. Vertegenwoordiging en democratie in historisch, politicologisch en vergelijkend perspectief', leggen een schriftelijk tentamen af en maken een aanvullende schrijfopdracht.
Welk deel van de werkgroepen de student moet volgen, kan zij/hij navragen bij de cursuscoördinator.