Zoek in de site...

Studievereniging

Activiteiten buiten de collegebanken worden door de twee studieverenigingen van Cultuurwetenschappen (KNUS) en Kunstgeschiedenis (OSK) georganiseerd.

KNUS

Activiteiten buiten de collegebanken worden door Studievereniging KNUS georganiseerd. KNUS is de naam van de studievereniging behorende bij de opleiding Algemene Cultuurwetenschappen en sinds 2016 ook bij het Engelstalige programma Arts and Culture. Opgericht in februari 2004 zijn we een jonge vereniging die evenals de opleiding een sterke groei doormaakt. Op dit moment heeft KNUS zo'n 115 leden.

De korte en krachtige naam representeert de helderheid waar wij als studievereniging voor staan. KNUS doet zijn naam als gezellige en gemoedelijke vereniging eer aan. Door het open karakter van de vereniging kunnen leden op een ongedwongen en prettige manier contacten onderhouden en aangaan met studenten ACW van hun eigen jaar, maar ook met ouderejaars of jongerejaars.

Het hoofddoel van KNUS is het verrijken van de studie- en studententijd voor studenten Algemene Cultuurwetenschappen door middel van verschillende activiteiten. Enkele vaste elementen in ons programma zijn culturele excursies, een jaarlijkse studiereis, het kerstgala, een symposium, een maandelijkse borrel en spetterende feesten. Daarnaast wordt regelmatig de KNUS Nieuwsbrief, de NUKS, uitgegeven en is er voor de studenten een aantrekkelijke kortingsregeling voor de aanschaf van studieboeken gerealiseerd.

Voor meer informatie zie onze website http://knus.ruhosting.nl/ of bezoek onze Facebookpagina.

OSK

Hoewel kunstgeschiedenis een studie is die verband houdt met veel aspecten in de wereld om ons heen, is het bestuderen van de studiestof soms een solitaire bezigheid. Je volgt weliswaar veel colleges, maar een flink deel van je studietijd breng je ook alleen achter je boeken door. Toch kan juist de discussie met anderen zeer vruchtbaar zijn, zeker met het oog op de studie(resultaten).

De OSK biedt, met deze gedachte in het achterhoofd, studenten Kunstgeschiedenis de mogelijkheid deel te nemen aan al dan niet kunsthistorische activiteiten buiten het reguliere studieprogramma. Het vergroten van contact tussen studenten onderling en tussen studenten en staf, het stimuleren van de betrokkenheid bij de studie en het leggen van contacten met vergelijkbare organisaties zijn de belangrijkste doelstellingen van deze studievereniging. De OSK organiseert zoveel mogelijk leuke, nuttige en gezellige activiteiten. Deze lopen uiteen van uitstapjes naar verschillende tentoonstellingen en excursies naar het buitenland, tot feesten, borrels en de familiedag. Als OSK-lid krijgt men ook korting op de aankoop van boeken en de entree van bepaalde activiteiten.

Het bestuur is bereikbaar via een postbakje bij het Centrum voor Kunsthistorische Documentatie en via e-mail.

Daarnaast heeft de OSK een eigen website met daarop onder andere foto's, interviews en een agenda.