Zoek in de site...

Overzicht programma

Kunstgeschiedenis

Cursuscode ects 1

2

3 4 Opmerkingen
Specialisatievakken (50 ects)
Kerncursus Kunstgeschiedenis LET-KGM597A

5

X
Medium en Materialiteit voor 1800 LET-KGM528 5 X X
Medium en Materialiteit na 1800 LET-KGM529 5 X X
Themacollege, 5 ects, keuze uit:
- Themacollege: collegereeksen Middeleeuwse, Vroegmoderne en Moderne Kunstgeschiedenis LET-KGM550 5 X X X
- Themacollege Middeleeuwen: Insulaire sculptuur LET-KGM551 5 X
-Themacollege Vroegmodern: De kunst van het kijken: visuele cultuur in de vroegmoderne tijd LET-KGM552 5 X
-Themacollege Modern: Humor als strategie in beeldende kunst, 1950-2020 LET-KGM553 5 X
Stage Kunstgeschiedenis LET-KGM610 10 (X)

(X)

(X) (X) De periode waarin de stage wordt gelopen is afhankelijk van de beschikbaarheid van een stageplek/ project.
Masterscriptie, incl. scriptiewerkgroep en referaat LET-KGM670A 20 X X
Keuze-onderdelen (10 stp)
Materials and Techniques in Early Netherlandish Painting LET-KGM577 5 X

Het transhistorische museum

LET-KGM562

5

X

Kunstmarkt en kunsthandel

LET-KGM561

5

X

Cursussen uit het programma Creative Industries

Cursussen uit de master Oudheidkunde
Andere cursussen op masterniveau binnen of buiten de Faculteit der Letteren, en binnen of buiten de Radboud Universiteit (ter beoordeling van de Examencommissie)