Zoek in de site...

Doelstelling & eindkwalificaties

Beschrijving van de opleiding
Toekomstperspectief
Opleidingsvoorzitter
Website
Honours Programma

Beschrijving van de opleiding

De Master Letterkunde is bedoeld voor mensen die hun kennis van literatuur verder willen verdiepen. De opleiding kent twee verschillende, interdisciplinaire programma's: Literair Bedrijf en Europese Letterkunde. Het eerste programma is vooral gericht op de institutionele aspecten van literatuur (de praktijk van het boekenvak), terwijl het tweede programma een meer tekstgerichte aanpak kent en draait om het bestuderen van literaire werken uit verschillende taalgebieden, met aandacht voor thema’s als kosmopolitisme, culturele identiteit, herinnering en intertekstualiteit.

Beide specialisaties omvatten cursussen over verschillende taalgebieden en bieden veel mogelijkheden om eigen accenten te leggen. Zo kun je je specialiseren in een bepaald thema, taalgebied of periode. Wanneer je een bacheloropleiding hebt gevolgd in Nederlands, Frans, Spaans, Engels of Duits, kun je je via taalspecifieke cursussen, een onderzoekstutorial en de masterscriptie verder verdiepen in de literatuur van dat taalgebied. Een scriptie in de doeltaal is een voorwaarde voor toelating tot de Educatieve Master in een moderne vreemde taal.

De twee specialisaties starten elk met een themacursus, waarin een aantal centrale onderzoeksthema's en -methoden worden voorgesteld. Bij Literair Bedrijf wordt de student getraind in het verrichten van institutioneel of literatuursociologisch onderzoek, terwijl bij European Literature meer tekstgerichte (hermeneutische) benaderingen centraal staan. Beide cursussen trainen de student in het opstellen van een gedegen onderzoeksplan, dat eventueel gebruikt kan worden voor de masterscriptie.

Ieder najaar is een hedendaagse Nederlandse auteur verbonden aan de opleiding. In 2020-2021 is dat Maarten van der Graaff. De Writer in Residence verzorgt een cursus creatief schrijven en treedt daarnaast op in verschillende cursussen.

Het is mogelijk om in het kader van de opleiding een onderzoeksstage te doen of een individueel onderzoekstutorial te volgen. Ook is er voor de schooltalen een aanvullend landelijk cursusaanbod onder de naam MasterLanguage (zie www.masterlanguage.nl). Voor oriëntatie op de arbeidsmarkt kun je terecht bij Career Service Arts.

Toekomstperspectief

Studenten worden opgeleid om op hoog niveau diverse beroepen uit te oefenen in de  culturele, journalistieke en educatieve sector. Een deel van hen stroomt door naar de Educatieve Master om docent te worden. Anderen komen (vaak via een stage) terecht in het boekenvak, bijvoorbeeld als redacteur bij een uitgeverij, inkoper bij een boekhandel of beleidsmedewerker bij een bibliotheek. Daarnaast werken afgestudeerden bij literaire festivals en evenementen als medewerker, programmeur of organisator. Ook in archieven en musea komen letterkundigen terecht. Uiteraard is de master Letterkunde ook een uitstekend vertrekpunt voor een carrière in het wetenschappelijk onderzoek.

Opleidingsvoorzitter

De opleidingsvoorzitter van de master Letterkunde is dr. Dennis Kersten (D.Kersten@let.ru.nl)


Website

Actuele informatie over de opleiding is te vinden op https://www.ru.nl/opleidingen/master/letterkunde/.

Honours Programma

De Radboud Honours Academy biedt gemotiveerde en getalenteerde studenten van de Radboud Universiteit de kans om naast hun reguliere studie een extra en uitdagend onderwijsprogramma te volgen. Er zijn honoursprogramma’s voor bachelor- en masterstudenten.

Meer informatie over de programma's vind je op de website. Je kunt ook een afspraak maken om langs te komen bij een programmaregisseur.

Radboud Honours Academy, Houtlaan 4, Kamer 00.135, Telefoon: 024-3615955 E-mail: honours@honours.ru.nl Website: www.ru.nl/honoursacademy