Zoek in de site...

Informatie voor niet-Letteren studenten

De Faculteit der Letteren biedt een aanzienlijk aantal minoren aan. Studenten van buiten de Letterenfaculteit van de Radboud Universiteit kunnen kiezen voor cursussen uit verschillende disciplinaire en interdisciplinaire pakketten.​

  • Disciplinair pakket: Elke Letterenopleiding heeft een eigen minor (disciplinair pakket). In die minor zijn cursussen opgenomen die open staan voor studenten van buiten die opleiding. In de disciplinaire pakketten wordt o.a. ook taalvaardigheidsonderwijs Frans, Duits en Spaans aangeboden.
  • Interdisciplinair pakket: Met ingang van 2020-2021 biedt de Letterenfaculteit minoren over actuele, maatschappelijke onderwerpen aan, bijvoorbeeld over thema's als Migration and Cultural Contacts, Cultureel Erfgoed en PubliekHet Menselijk Taalvermogenof Data and Society. Studenten van buiten de letterenfaculteit kunnen cursussen uit het interdisciplinaire pakket van een van die minoren volgen. Elk interdisciplinair pakket bestaat uit cursussen van meerdere opleidingen van de Letterenfaculteit (en soms ook van andere faculteiten van de Radboud Universiteit), die allemaal nauw samenhangen met het thema van de betreffende minor. 
    Deze thematische minoren hebben naast het interdisciplinaire pakket ook allemaal een eigen themacursus, cursus Wetenschap en Samenleving en een denktank. Deze cursussen staan in 2020-2021 uitsluitend open voor studenten van Letteren en FFTR.
    Noot: Met ingang van 2021-2022 worden deze cursussen ook opengesteld voor studenten van andere faculteiten.

​​​Je kun​t zelf een aantal cursussen uit een (inter)disciplinair pakket kiezen om tot het gewenste aantal studiepunten te komen dat je nodig hebt voor jouw minor.

Let op:

  • Niet alle cursussen die open staan voor studenten van buiten een bepaalde opleiding staan ook open voor studenten van buiten Letteren. Controleer dus of de cursussen die je wilt volgen open staan voor bijvakkers.
  • Als een cursus open staat voor bijvakkers, controleer dan ook of je aan de inhoudelijke ingangseisen van de cursus voldoet.
  • In sommige interdisciplinaire pakketten zijn ook cursussen van andere faculteiten opgenomen die niet standaard open staan voor bijvakkers. Of studenten van buiten de Letterenfaculteit ook toegang hebben tot die cursussen, kan niet gegarandeerd worden.
  • Na afloop ontvang je geen minorcertificaat.