Zoek in de site...

De regels m.b.t. minoren

Voor studenten die vanaf collegejaar 2018-2019 zijn gestart in het 1e jaar van de bachelor

Ben je in september 2018 of daarna met de bachelor begonnen, dan volg je in je derde jaar een minor van 40 EC. Deze minor is een pakket van samenhangende vakken waarmee je je kennis over een bepaald onderwerp verbreedt of verdiept. De minoren die door de Faculteit der Letteren worden aangeboden gaan over actuele maatschappelijke thema’s. Door één van deze minoren te kiezen, breng je een accent aan in je studie, waarmee je je straks beter onderscheidt op de arbeidsmarkt.

 • Je kunt kiezen uit één van de 11 thematische minoren, de buitenlandminor of de educatieve minor. Lees hier meer over de verschillende soorten minoren.
 • Elke minor heeft vaste onderdelen. Voor deze onderdelen geldt een aanwezigheidsplicht. Bovendien kun je deze niet vervangen door andere cursussen.
  • Een thematische minor bestaat uit 3 vaste onderdelen: de themacursus (5 EC), de cursus Wetenschap en Samenleving (5 EC) en de denktank (10 EC).
  • De buitenlandminor bestaat uit 2 vaste onderdelen: de online cursus Study abroad: Academia and Society (5 EC)en de Think tank: Study Abroad (10 EC).
  • De educatieve minor bestaat uit 1 vast onderdeel, namelijk de volledige educatieve minor zoals aangeboden door de Radboud Docentenacademie (30 EC).
 • Voor de denktank geldt een ingangsvoorwaarde:
  • Thematische minor: De themacursus moet behaald zijn om aan de denktank van de betreffende thematische minor te mogen deelnemen. Daarnaast wordt het ook zeer sterk aanbevolen dat je de cursus Wetenschap en Samenleving gevolgd hebt voordat je aan de denktank deelneemt.
  • Buitenlandminor: De cursus Study abroad: Academia & Society moet behaald zijn om aan de Think tank: Study Abroad te mogen deelnemen.
 • De denktank mag worden ingevuld met een individuele stage binnen het thema van de minor of met participatie in een onderzoeksproject bij wetenschappelijk onderzoek van de Faculteit der Letteren. Daarvoor moet je zes werkweken voor de (beoogde) start van de individuele stage of het onderzoeksproject een verzoek indienen bij de examencommissie. De themacursus (of in het geval van de buitenlandminor: de cursus Study Abroad:Academia and Society) moet behaald zijn om aan de individuele stage of het onderzoeksproject te mogen deelnemen.
 • Elke minor kent keuzeruimte. Je mag in de keuzeruimte geen cursussen kiezen die tot het verplichte deel van jouw eigen opleiding behoren.
 • Als er binnen een thematische minor in de keuzeruimte meerdere interdisciplinaire pakketten aangeboden worden, mag je cursussen uit de verschillende interdisciplinaire pakketten van die minor combineren.
 • Als je wijzigingen wilt aanbrengen in de keuzecursussen van de minor, moet je zes werkweken voor de start van de minor een gemotiveerd verzoek indienen bij de examencommissie. Bij interdisciplinaire pakketten toetst de examencommissie of deze wijzigingen passen binnen het thema van de minor en bij disciplinaire pakketten of er sprake is van disciplinaire samenhang.
 • Een thematische minor start alleen als meer dan vijf studenten zich aanmelden.
 • Voor studenten die voor twee bacheloropleidingen aan de Faculteit der Letteren staan ingeschreven en met de eerste opleiding in of na september 2018 gestart zijn, geldt het volgende:
  • De student wordt voor één van zijn/haar opleidingen vrijgesteld van het volgen van een minor (40 EC).
  • De student hoeft voor de invulling van de minor bij één van deze opleidingen alleen de vaste onderdelen van die minor te volgen.

De bovenstaande regels zijn ook vastgelegd in de OER van je bacheloropleiding.

Voor de regels m.b.t. minoren voor studenten die vóór september 2018 zijn gestart in het 1e jaar van de bachelor klik hier.