Zoek in de site...

Alternatieve programma’s buitenlandminor

Vanwege de COVID-19 pandemie heeft de Radboud Universiteit helaas het moeilijke besluit genomen om ook de uitwisselingen naar alle bestemmingen in het tweede semester van 2020-2021 (Spring semester) te annuleren.

Het is op dit moment nog niet duidelijk of de buitenlandminor in semester 1 van 2021-2022 wel door kan gaan. Houd voor meer informatie de pagina van International Office in de gaten.

Mogelijke alternatieven

Omdat voor de meeste studenten het buitenlandverblijf niet verplicht is, kun je ervoor kiezen om een van de 11 thematische minoren te volgen in plaats van de buitenlandminor.

Als jij in jouw derde studiejaar jouw bachelor wilt afronden én een semester in het buitenland wilt studeren, dan heb je de volgende opties mocht blijken dat in semester 1 van 2021-2022 het buitenlandverblijf niet door kan gaan:

 1. Je volgt een digitale variant van de buitenlandminor in semester 1 (virtual exchange)
  Bij deze optie blijf je in je thuisland, maar volg je online het onderwijs aan de buitenlandse universiteit (virtual exchange). Of dit voor jou mogelijk is, hangt van de buitenlandse universiteit af. In het eerste semester volg je dan naast het online onderwijs van de buitenlandse universiteit (25 EC) ook de online cursus Study Abroad: Academia and Society van de RU.
  In het tweede semester volg je onderwijs aan de RU en neem je deel aan de Think Tank: Study Abroad, schrijf je je bachelorwerkstuk en volg je nog 10 EC onderwijs.
 1. Je combineert een thematische minor met een buitenlandverblijf in semester 2
  Bij deze optie kies je een thematische minor uit het facultaire aanbod en volg je in het eerste semester de vaste onderdelen van de gekozen thematische minor (themacursus, cursus Wetenschap en Samenleving en de denktank), aangevuld met 10 EC majoronderwijs.
  In het tweede semester studeer je - mits de situatie het toelaat - in het buitenland. Daar volg je voor 20 EC keuzecursussen en schrijf je op afstand je bachelorwerkstuk.
  Let op: Je mag pas met (een individuele invulling van) de denktank starten als je aan de ingangsvoorwaarde voldoet (= afgeronde themacursus). Dat betekent dat je formeel pas begin november zou kunnen starten. Aangezien de denktanks in periode 1 al van start gaan, zal er voor studenten die voor deze optie kiezen een uitzondering gemaakt worden op die regel. Dien daarvoor nog voor de zomervakantie een verzoek in bij de examencommissie.

 2. Je combineert de educatieve minor (sem. 1) met een buitenlandverblijf in semester 2
  Als je getwijfeld hebt tussen de buitenlandminor en de educatieve minor is dit je kans om deze twee te combineren. In het eerste semester volg je onderwijs bij de RDA en in het tweede semester ga je naar het buitenland voor het invullen van de resterende 10 EC keuzeruimte binnen de educatieve minor. Daarnaast volg je in het buitenland voor 10 EC vervangende vakken voor het majoronderwijs dat je in Nijmegen in sem. 1 hebt gemist (indien van toepassing) en schrijf je op afstand het bachelorwerkstuk.
  Let op: De officiële aanmelddeadline voor de educatieve minor ligt op 21 mei 2021 en wordt alleen aangeboden voor studenten Nederlands, Duits, Engels, Frans, Spaans, Grieks & Latijn en Geschiedenis.
  Daarnaast is het bij de educatieve minor zo dat je in januari nog stage loopt op een middelbare school. Dat betekent dat deze minor eigenlijk alleen te combineren is met een buitenlandverblijf in semester 2 als je pas rond 1 februari in het buitenland hoeft te zijn.

Belangrijke aandachtspunten

 • Je moet je zelf inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen.
 • Voor studenten IBC en DTC geldt dat ze maar 5 EC aan majoronderwijs hebben in het eerste semester.
 • Voor studenten RTC is het buitenlandverblijf normaliter verplicht, maar daar wordt komend jaar (2021-2022) van afgeweken i.v.m. de Coronapandemie. Zij ontvangen z.s.m. een mail over de alternatieve scenario’s (waaronder naar verwachting in ieder geval optie 2 en 3).

Als je nu al weet dat je langer dan 3 jaar over je studie doet, zijn er meer mogelijkheden. Neem hiervoor – en voor alle andere vragen hieromtrent – contact op met je studieadviseur.