Zoek in de site...

Buitenlandminor (40 EC)

Update buitenlandminor 1-12-2020

Vanwege de COVID-19 pandemie heeft de Radboud Universiteit helaas het moeilijke besluit genomen om ook de uitwisselingen naar alle bestemmingen in het tweede semester van 2020-2021 (Spring semester) te annuleren.

Het is op dit moment nog niet duidelijk of de buitenlandminor in semester 1 van 2021-2022 wel door kan gaan. Houd deze pagina en de pagina van International Office in de gaten.

Het is wel aan te raden om je alvast te oriënteren op mogelijke alternatieve programma's mocht de buitenlandminor niet doorgaan. Klik hier
 voor meer informatie over deze alternatieve programma’s.

In een steeds meer globaliserende wereld is het van belang om kennis te hebben van andere landen en onze positie in de wereld. Studeren in het buitenland is niet alleen een goede manier om meer kennis op te doen maar ook om je taalvaardigheid te verbeteren en om een andere cultuur van binnenuit te leren kennen. Ook draagt een studieverblijf in het buitenland bij aan je persoonlijke ontwikkeling en kan het ervoor zorgen dat je bij toekomstige werkgevers een streepje voor hebt. De letterenfaculteit beschikt over een uitgebreid netwerk met buitenlandse universiteiten. De universiteit helpt je om vakken te vinden die relevant zijn voor je opleiding.

Aanmelddeadline buitenlandminor
Als je je wilt aanmelden voor een buitenlandverblijf in het kader van de buitenlandminor, dien je een verzoek in via Osiris. Doe dit voor 1 februari als je naar een universiteit buiten Europa wilt gaan en voor 1 maart bij een studieverblijf binnen Europa. Meer informatie over de aanmeldprocedure vind je hier.

Programma buitenlandminor
Tijdens je buitenlandminor volg je 25 EC aan onderwijs in het buitenland. Daarnaast volg je terwijl je in het buitenland zit online de cursus Study abroad:Academia and Society (5 EC), waarin aandacht zal worden besteed aan het innemen van een onderbouwd standpunt in relevante wetenschappelijke en maatschappelijke debatten gerelateerd aan interculturele thema’s, je persoonlijke ambities en de voorbereiding op de denktank.

Deze cursus moet behaald zijn om aan de Think Tank: Study Abroad  te mogen deelnemen.

Terug in Nijmegen participeer je in een denktank van 10 EC, waarbij je in een groepje van 6-8 studenten onderzoek gaat doen in opdracht van een bedrijf/instelling. Je kunt in plaats van de denktank ook deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek van de faculteit of een individuele stage volgen.

Je B3-programma ziet er dan als volgt uit:

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Education abroad (5 EC)

Education abroad (5 EC)

Bachelorthesis (10 EC)

Education abroad (5 EC)

Education abroad (5 EC)

Think Tank: Study Abroad  (10 EC)

Education abroad (5 EC)

Study abroad: Academia and Society  (5 EC, online)

Major- of keuzecursus* (5 EC)

Major- of keuzecursus* (5 EC)

* Of je in het tweede semester majoronderwijs (= onderwijs van jouw eigen opleiding) moet volgen of een of meerdere keuzecursussen uit één disciplinair pakket kunt kiezen, verschilt per opleiding. Klik hier om te zien wat er voor jouw opleiding is bepaald. Voor extra informatie over (de opzet van) de denktank klik hier .