Zoek in de site...

Buitenlandminor: major- of keuzecursus(sen) in semester 2

Terwijl jij in het eerste semester in het buitenland studeert, volgen je studiegenoten in Nijmegen naast hun minorcursussen ook een of twee cursussen (totaal 10 EC) van jouw eigen opleiding.*

In onderstaand schema kun je zien of je deze cursussen in het tweede semester moet inhalen of dat je een of meerdere keuzecursussen uit één disciplinair pakket kunt kiezen.

Bacheloropleiding

Gemist onderwijs in semester 1

Gevolgen voor semester 2

ACW & ACS

Visual Culture (5 EC)

City Culture (5 EC)

Deze 2 cursussen hoeven niet te worden ingehaald in het 2e semester. Je kiest voor 10 EC cursussen uit één disciplinair pakket.

CIW

Crisiscommunicatie
  en webcare
 (5 EC)

Cross Cultural
  Language Use
 (5 EC)

·        Crisiscommunicatie en webcare (5 EC) dient te worden ingehaald in het 2e semester.

·        Cross Cultural Language Use English (5 EC) dient te worden vervangen door Praktijkgerichte, communicatieve innovaties (5 EC)

IBC

Cross Cultural
  Language Use
 (5 EC)

·        Cross Cultural Language Use (5 EC) dient te worden ingehaald in het 2e semester.

Daarnaast volg je samen met je studiegenoten de cursus Academic and Professional Language Skills (5 EC).

ETC

Pragmatics in
  in Translation 
(5 EC)

Fools and Furies (5 EC)

Deze 2 cursussen hoeven niet te worden ingehaald in het 2e semester. Je kiest voor 10 EC cursussen uit één disciplinair pakket.

Amerikanistiek

Pragmatics in
  in Translation 
(5 EC)

Research Seminar: Politics and Cultures of the Black Freedom Struggle
  (5 EC)

Deze 2 cursussen hoeven niet te worden ingehaald in het 2e semester. Je kiest voor 10 EC cursussen uit één disciplinair pakket.

DTC

Grammatiken:  
  Sprachtheorie &
  Unterricht (5 EC)

De cursus Grammatiken hoeft niet te worden ingehaald in het 2e semester. Je kiest in het tweede semester een 5 EC cursus uit één van de disciplinaire pakketten.

Geschiedenis

-  Themacollege (10 EC)

Je kunt het themacollege van 10 EC na toestemming van de examencommissie vervangen door een onderzoekscursus aan een buitenlandse universiteit. In dat geval kies je voor 10 EC cursussen uit één disciplinair pakket.

Heb je in het buitenland geen vervangende cursus gevolgd, haal je het themacollege van 10 EC in het 2e semester in.

GLTC

Interdisciplinair
  werkcollege (5 EC)

Antieke wijsbegeerte 2 (5 EC)

De genoemde cursussen kunnen na toestemming van de examencommissie door vergelijkbare cursussen Latijn en Grieks uit het buitenland worden vervangen. Als je ze in het buitenland hebt vervangen, kies je in het tweede semester voor 10 EC cursussen uit één disciplinair pakket.

Volg je in het buitenland geen vergelijkbare cursussen, heb je twee opties:

1.      Je volgt de cursussen Vroegchristelijk Grieks en Latijn (LET-GLTCB206, 5 EC) en Werkcollege Grieks en Latijn: historiografie (LET-GTLCB229, 5 EC).
Deze cursussen, die je ook in je B2 al volgt, zullen elk jaar een ander onderwerp behandelen: je krijgt dus geen herhaling van de cursus uit B2.

2.      Je dient een verzoek in bij de examencommissie om de twee gemiste cursussen in het tweede semester met 10 EC aan andere cursussen Grieks en Latijn van elders te mogen vervangen.

Kunstgeschiedenis

Parijs, hoofdstad van de moderniteit?’ Werkgroep en excursie
 (10 EC)

Deze cursus hoeft niet te worden ingehaald in het 2e semester. Je kiest voor 10 EC cursussen uit één disciplinair pakket.

NTC

Statistiek (5 EC)


Van Adam tot Zeus
  (5 EC)

-      Statistiek (5 EC) dient te worden vervangen door een andere statistiekcursus in het 2e semester, zoals bijv. de cursus Beschrijvende statistiek (SOW-MTB1002) (6 EC) van Communicatiewetenschap.

-      Bijbel en Klassieken in de Nederlandstalige literatuur (5 EC) dient te worden vervangen door de keuzecursus De ‘ander’ in de moderne Vlaamse literatuur (5 EC). Als je deze cursus in B2 al behaald hebt, heb je twee opties:

1.      Je kiest een van de andere keuzecursussen uit B2, semester 2 (Publieksgericht schrijvenHet leren en onderwijzen van Nederlands als tweede taal of Verdieping Psycholinguïstiek).

2.      Je volgt na toestemming van de examencommissie een B2-letterkundecursus van een andere opleiding (moderne talen of GLTC).

RTC Frans

i.v.m. verplichte buitenlandminor is het majoronderwijs verschoven naar sem. 2

-      Vertalen in een bestuurlijke context (5 EC)

-      Séminaire de recherche (5 EC)
Deze cursus, die je ook in je B2 al volgt, zal elk jaar een ander onderwerp behandelen: je krijgt dus geen herhaling van de cursus uit B2.

RTC Spaans

i.v.m. verplichte buitenlandminor is het majoronderwijs verschoven naar sem. 2

-      El cuento hispánico (5 EC)

-      Seminaro de investigación (5 EC)

Deze cursussen, die je ook in je B2 al volgt, zullen elk jaar een ander onderwerp behandelen: je krijgt dus geen herhaling van de cursus uit B2.

TW

·        Pragmatiek (5 EC)

·        Stage (5 EC)

Als je naar het buitenland gaat, kies je 2 vervangende cursussen uit het aanbod van keuzecursussen uit de B2, aangevuld met de Stage (5 EC), waarbij alleen cursussen gekozen mogen worden die niet al eerder zijn gevolgd. Je kunt dus kiezen uit:

-      Statistiek 3 (5 EC)

-      Spraak, stem, gehoor (5 EC)

-      Leren en onderwijzen van NT2 (5 EC)

-      Geletterdheid (5 EC)

-      Forensische linguïstiek (5 EC)

-      Akoestische fonetiek (5EC)

-      Taalverandering in context (5 EC)

-      Stage (5 EC)

Klik hierom te zien hoe jouw derde jaar er concreet uit zal zien als je voor de buitenlandminor kiest.

*Uitzondering op deze regel is de opleiding Romaanse talen en culturen; daar vindt geen majoronderwijs in het eerste semester plaats.

LET OP: Controleer of alle cursussen op de juiste plek in je SVO staan. Is dat niet het geval, dien dan een verzoek in bij de examencommissie, waarin je aangeeft welke cursus(sen) ter vervanging van het majoronderwijs uit sem. 1 dienen.