Zoek in de site...

Individuele invulling van de denktank - Onderzoeksstage

Omdat deze stage een individuele invulling van de denktank is, werk je aan dezelfde leerdoelen als tijdens de denktank (zie onderstaande tabel). Dat betekent dat je tijdens jouw stage niet alleen meewerkt aan een bestaand onderzoeksproject dat gerelateerd is aan het thema van de minor, maar vooral ook aan de slag gaat met het zichtbaar maken van de maatschappelijke relevantie van dit project (valorisatie).

Aan de individuele invulling van de denktank besteed je - net als aan de denktank - 280 uur. Dit is inclusief het opstellen van en werken aan het onderzoeksplan en -rapport, het eindproduct en het stageverslag.

LET OP: Voor (de individuele invulling van) de denktank geldt een ingangsvoorwaarde:

 • Thematische minor: De themacursus moet behaald zijn om aan (de individuele invulling van) de denktank van de betreffende thematische minor te mogen deelnemen.
 • Buitenlandminor: De cursus Study abroad: Academia & Society moet behaald zijn om aan (de individuele invulling van) de Think tank: Study Abroad te mogen deelnemen.

Checklist:

 • Kan ik met mijn beoogde stageplaats alle in de tabel onder Onderzoeksstage genoemde leerdoelen bereiken?
 • Past het onderzoeksproject bij het thema van de minor?
 • Bedraagt de omvang van mijn stage (incl. de afronding) 280 uur?

Kun je deze drie vragen met ‘ja’ beantwoorden, dan voldoet jouw beoogde stageplaats aan de belangrijkste criteria.

Denktank

Onderzoeksstage

Na afloop kun je:

…in groepsverband taken verdelen en constructief samenwerken

…in overleg met de begeleider en de onderzoeksgroep taken verdelen en constructief samenwerken

…een maatschappelijk vraagstuk vertalen in een projectplan voor een onderzoek

…de maatschappelijke relevantie van een wetenschappelijk onderzoeksproject zichtbaar maken in de dagelijkse onderzoekspraktijk;

…de resultaten van het onderzoek op een heldere en voor de samenleving relevante manier presenteren

…de resultaten van het onderzoek op een heldere en voor de samenleving relevante manier presenteren;

…reflecteren op het groeps- en onderzoeksproces

…reflecteren op het proces van werken in een onderzoeksgroep en op het onderzoeksproces

Tijdpad

Het is van belang dat je min. 6 werkweken voor de beoogde start bij de examencommissie jouw verzoek indient tot goedkeuring voor de individuele invulling van de denktank. Dat betekent in de praktijk dat voor een individuele invulling in het eerste semester de aanvraag half juli bij de examencommissie moet liggen. Voor een individuele invulling in het tweede semester is dat half december.
Een stappenplan met meer informatie over o.a. het vinden van een stageplek en het aanvraagproces via de examencommissie vind je op de website van Career Service.


Afronding

 1. Onderzoeksplan & -rapport
  Kies je voor een individuele invulling van de denktank in de vorm van een onderzoeksstage, ligt de focus van jouw stage op het doen van wetenschappelijk onderzoek naar een maatschappelijk relevante kwestie. In het onderzoeksplan beschrijf je de opzet van je onderzoek, ga je in op de relevantie van jouw vraag en het overige onderzoek in de onderzoeksgroep in relatie tot het thema van de minor en zet je uiteen hoe je te werkt wilt gaan (incl. tijdpad). In het onderzoeksrapport houd je de uitkomsten van de verschillende stappen vast. Het onderzoeksrapport kan de vorm van een werkstuk of een wetenschappelijk paper krijgen.
 1. Eindproduct
  Met behulp van het onderzoeksplan kom je tot een antwoord op de onderzoeksvraag. Vervolgens is het zaak dat je deze uitkomsten op een heldere en voor de samenleving relevante manier kunt presenteren. Hierbij mag je zo creatief zijn als je wilt: het eindproduct hoeft geen schriftelijk product te zijn, maar kan ook de vorm van een poster, infographic, video, animatie, … hebben. Overleg je keuze wel vooraf met je begeleider.
  Houd bij de keuze voor de vorm en inhoud van het eindproduct duidelijk je beoogde doelgroep (het brede publiek) voor ogen.
 1. Evaluatie
  Na afloop van de stage reflecteer je in een kort verslag op je stage. Deze evaluatie bevat het volgende:
  • een beknopt overzicht waaruit blijkt wat je geleerd hebt van het werken in een team;
  • een beknopt overzicht waaruit blijkt wat je geleerd hebt van het uitvoeren van het onderzoek;
  • een beknopt overzicht waaruit blijkt wat je geleerd hebt van tegenslag en mislukkingen tijdens het proces.

Beoordeling

Omdat bij (de individuele invulling van) de denktank het proces van samenwerking, probleemverkenning en ontwikkeling van een eindproduct minstens even belangrijk is als het resultaat, wordt de stage beoordeeld met een voldaan/niet voldaan. Je krijgt dus geen cijfer.

Onderzoek binnen de Faculteit der Letteren

Meer informatie over lopende onderzoeksprojecten binnen de faculteit kun je vinden op de websites van de twee onderzoeksinstituten binnen Letteren:

 • Centre for Language Studies(CLS)
  CLS aims to achieve a deeper understanding of the nature of language and the way it functions by explicitly connecting and integrating research on the cognitive and social processes underlying language systems, language processing, language use, and language acquisition. CLS actively seeks to deploy its findings to optimise language-related tasks in society.

 • Radboud Institute for Culture & History(RICH)

  The mission of RICH is to make a significant contribution to the understanding of the changing place of Europe in the world, and to the changing world of which Europe forms a part.