Zoek in de site...

Disciplinair pakket Duitse Taal en Cultuur

Betrokken opleiding: Duitse Taal en Cultuur
Minorcoördinator: Dr. Sabine Jentges
Toegankelijk voor: Studenten van alle opleidingen met uitzondering van studenten DTC en – bij een aantal vakken – studenten CIW met Duits, wanneer de cursus een verplicht onderdeel is van hun major. Het benodigde ingangsniveau Duits is per cursus vastgesteld. Het minor pakket wordt samengesteld in overleg met de studieadviseur en/of de minorcoördinator
Ingangseisen: Zie ingangseisen per cursus
Periode: 1-4

Inhoud

Duits wordt gezien als één van de belangrijkste wereldtalen. Kennis van het Duits en van Duitsland is belangrijk voor het bedrijfsleven, de overheid, voor vele werkomgevingen in de grensregio en vaak ook in de wetenschappelijke wereld. In dit pakket staan de Duitse cultuur en de Duitse taal centraal. Dat wil zeggen dat de Duitse cultuur zowel uit (cultuur)historisch als uit linguïstisch perspectief wordt belicht. Studenten vergroten hun kennis van de Duitse taal en krijgen inzicht in verschillende aspecten van de Duitstalige cultuur en maatschappij, in heden en verleden.

Een heel aantal cursussen kun je ook als luistertaalcursus volgen. Dat houdt in dat studenten die wel over voldoende receptieve kennis van het Duits beschikken om teksten te kunnen lezen en de colleges te kunnen volgen, maar wiens spreek- en schrijfvaardigheid in het Duits niet zo goed is, de mogelijkheid krijgen om bij deze cursussen de opdrachten, presentaties, mondelingen, tentamens en werkstukken in het Nederlands of Engels te maken. Bij tentamens is de vraagstelling dan in het Duits en mag je in het Nederlands of Engels  antwoorden. Als je belangstelling hebt en zelf denkt dat je voldoende receptieve vaardigheid bezit, neem dan contact op met de cursuscoördinator van de betreffende cursus. Klik hier voor een zelftest Duits.

Kies je voor dit disciplinaire pakket, kies dan voor 20 EC cursussen uit de onderstaande lijst.

Code

Cursus

Luistertaal

Periode

Aantal EC

LET-DTCB112

Wie liest man Literatur?

X

1&2

5

LET-DTCB110

Lyrik, Poesie, Poetry

1&2

5

LET-DTCB107

Sprachpraxis Deutsch (ohne Intensivkurs)

1&2

5

LET-DTCB209

Unterhaltungsformen populärer Kultur

X

1&2

5

LET-DTCB201

Interkulturelle Kommunikation Niederlande-Deutschland

X

1&2

5

LET-DTCB205

Wendepunkte der deutschen Geschichte

X

1&2

5

LET-DTCB224

Fragen des 21. Jahrhunderts

X

1&2

5

LET-DTCB225

Forschung und Didaktik: DaF

1&2

5

LET-DTCB101

Grundlagen der deutschen Grammatik

1&2

5

LET-LET200

De academicus voor de klas

1&2

5

LET-DTCB202

Wissenschaftliches Schreiben

3

5

LET-DTCB109B

Kommunikation in Kultur und Gesellschaft

X

3&4

5

LET-DTCB118

Ältere deutsche Literatur und Kultur

X

3&4

5

LET-DTCB108B

Geschichte der deutschen Literatur

X

3&4

5

LET-DTCB319

Euregio-Orientierung

X

3&4

5