Zoek in de site...

Disciplinair pakket Franse Taal en Cultuur (French)

Betrokken opleiding: Romaanse talen en culturen
Minorcoördinator: dr. M. Smeets (Franse Taal en Cultuur) en prof. dr. M. Steenmeijer (Spaanse Taal en Cultuur)
Toegankelijk voor: Studenten van alle opleidingen
Ingangseisen:

- VWO Frans voor de cursussen Frans
- Geen voor de cursussen Spaans

Periode: 1-4

Inhoud

De hieronder genoemde cursussen bieden een intensieve training in de taalvaardigheid Frans en een grondige kennismaking met de cultuur, geschiedenis en literatuur van de Franstalige wereld. Bijna alle cursussen worden in het Frans gedoceerd, maar een heel aantal cursussen kun je ook als luistertaalcursus volgen. Dat houdt in dat studenten die wel over voldoende receptieve kennis van het Frans beschikken om teksten te kunnen lezen en de colleges te kunnen volgen, maar wiens spreek- en schrijfvaardigheid in het Frans niet zo goed is, de mogelijkheid krijgen om bij deze cursussen de opdrachten, presentaties, mondelingen, tentamens en werkstukken in het Nederlands of Engels te maken. Bij tentamens is de vraagstelling dan in het Frans en mag je in het Nederlands of Engels antwoorden. Als je belangstelling hebt en zelf denkt dat je voldoende receptieve vaardigheid bezit, neem dan contact op met de cursuscoördinator van de betreffende cursus. Klik hier voor een zelftest Frans.

Kies je voor dit disciplinaire pakket, kies dan voor 20 EC cursussen uit de onderstaande lijst.

Franse taal en cultuur

Code

Cursus

Luistertaal

Periode

Aantal EC

LET-RTCBF113

Compétences langagières 1

1

5

LET-RTCBF107

La France au XXIe siècle

X

1&2

5

LET-RTCBF118

Cinema and identity in the Francophone world

1&2

5

LET-RTCBF111

Langue, culture et société

X

1&2

5

LET-RTCBF210

Littérature et révolution (XVIIe-XIXe siècles)

X

1&2

5

LET-RTCBF105

Histoire de la culture française 1

X

1&2

5

LET-LET200

De academicus voor de klas

1&2

5

LET-RTCBF114

Compétences langagières 2

2

5

LET-RTCBF216

Séminaire de recherche

3

5

LET-RTCBF115

Compétences langagières 3

3

5

LET-RTCBF110

Sur les traces de la langue française

X

3&4

5

LET-RTCBF106

Histoire de la culture française 2

X

3&4

5

LET-RTCBF211

Littérature et avant-garde (XXe-XXIe siècles)

X

3&4

5

LET-RTCBF209

Acquisition et apprentissage

X

3&4

5

LET-RTCBF217

The migrant novel in French

3&4

5

LET-RTCBF218

Vertalen in een bestuurlijke context[1]

4

5

LET-RTCBF116

Compétences langagières 4

4

5

[1] Deze cursus is alleen geschikt voor studenten die over voldoende kennis van het Frans beschikken (bijv. IBC Frans B1 afgerond).