Zoek in de site...

Disciplinair pakket Geschiedenis

Betrokken opleiding: Geschiedenis
Minorcoördinator: dr. H. Kaal
Toegankelijk voor: Studenten van alle opleidingen
Ingangseisen: Zie ingangseisen per cursus
Periode: 1-4

Inhoud

In het onderwijs van de opleiding Geschiedenis maak je kennis met historische processen, gebeurtenissen, groepen en personen die de ontwikkelingsgang van westerse en daarmee verbonden niet-westerse samenlevingen vanaf de vroege oudheid tot heden hebben bepaald. Je leert de complexiteit van samenlevingen te doorgronden en je wordt je bewust van het gegeven dat historische (en eigentijdse) verschijnselen altijd vanuit een bepaalde context en perspectief worden beoordeeld. Ook leer je interdisciplinair denken en werken met zeer divers bronnen- en documentatiemateriaal.

Dit pakket biedt de mogelijkheid een keuze te maken uit de in het cursusoverzicht genoemde cursussen, die tezamen een beeld geven van de verscheidenheid, in onderwerpen, periodes en methodes die de geschiedwetenschap eigen is.

Om het je gemakkelijker te maken, zijn er enkele ‘verdiepingspakketten’ gemaakt van met elkaar samenhangende cursussen: Politieke Geschiedenis, Cultuurgeschiedenis, Oude en Middeleeuwse Geschiedenis en Economische, Sociale en Demografische Geschiedenis.

Ook als Geschiedenisstudent kun je dit disciplinair pakket kiezen. Vanzelfsprekend kun je geen vakken in dit pakket volgen die onderdeel zijn van de major (zoals Globalisering en Religiegeschiedenis). Je mag ook geen gebruik maken van de cursussen uit het ene verdiepingspakket dat je in B2 als deel van de major hebt gevolgd.

Kies je voor dit disciplinaire pakket, kies dan voor 20 EC cursussen uit de onderstaande lijst.

Cursus

Code

Periode

Aantal EC

Oude & Middeleeuwse Geschiedenis
Je verdiept je kennis van en inzicht in de geschiedenis van de Romeinse keizertijd en de vroege Middeleeuwen in Byzantium en in het Westen. In plaats van grote breukmomenten ('de val van Rome'), besteden we vooral aandacht aan vormen van continuïteit en de processen van historische transformatie die in deze periodes plaats vinden.

Oudheid 1

LET-GESB101

1

5

Oudheid 2

LET-GESB102

2

5

Europa historisch beschouwd 1

LET-GESB2106

1

5

Middeleeuwse Cultuur

LET-GESB933

2

5

Middeleeuwen 1

LET-GESB103

3

5

Middeleeuwen 2

LET-GESB104

4

5

The Byzantine and Islamic Worlds in Late Antiquity and the Middle Ages

LET-GESB932

3

5

Romeinse keizertijd

LET-GESB931

4

5

Cultuurgeschiedenis
Dit verdiepingspakket biedt een grondige kennismaking met Cultuurgeschiedenis als specialisme binnen en als perspectief op Geschiedenis. De focus ligt zowel op het werkterrein van de cultuurhistoricus (met een nadruk op het Europa van na 1500) als op benaderingswijzen van cultuurhistorische processen.

Gendergeschiedenis

LET-GESB2105

1

5

Identity and Diversity in European History

LETGESB2102-CEH

1

5

Religiegeschiedenis

LET-GESB2104

2

5

Inleiding in de cultuurgeschiedenis

LET-GESB950

2

5

Europa historisch beschouwd 2

LET-GESB2107

4

5

Politieke cultuur

LET-GESB951

3

5

Op zoek naar de ware Nederlander

LET-GESB952

4

5

Economisch, sociale en demografische Geschiedenis
Dit verdiepingspakket richt zicht op de spanningen tussen de vele sociale groepen die de Verenigde Staten hebben gevormd, zoals ‘native Americans', slaven, migranten, stedelingen, plattelanders, en de zich bedreigd voelende middenklassen. Hoe hebben deze groepen hun belangen verdedigd, hoe is hun identiteit gevormd, hoe verhoudt zich hun zelfbeeld tot Amerikaanse natievorming en de ‘American dream' van gelijke kansen?

Who Built America 1

LET-GESB961

2

5

Environmental History

LET-GESB2108-CEH

2

5

Europa historisch beschouwd 2

LET-GESB2107

4

5

Who Built America 2

LET-GESB962

3

5

American identities

LET-GESB963

4

5

Politieke Geschiedenis
Dit verdiepingspakket biedt een kennismaking met de politieke geschiedenis vanaf 1500 tot heden. Aan bod komen de geschiedenis van het politieke denken, vroegmoderne politieke geschiedenis en thema's uit de geschiedenis van de internationale betrekkingen, Europese integratie en de Nederlandse parlementaire geschiedenis.

Europa historisch beschouwd 1

LET-GESB2106

1

5

Inleiding politieke geschiedenis

LET-GESB925

2

5

Environmental History

LET-GESB2108-CEH

2

5

Politieke cultuur

LET-GESB951

3

5

Stem van het volk

LET-GESB927

3

5

History of international organisations

LET-GESB926

4

5


Overige cursussen

Globalisering

LET-GESB109

1

5

Historiografie

LET-GESB2103

1

5

De academicus voor de klas

LET-LET200

1&2

5

Nieuwe Tijd 1

LET-GESB105

1

5

Nieuwe Tijd 2

LET-GESB106

2

5

Nederlandse Geschiedenis

LET-GESB110

2

5

Nieuwste Tijd 1

LET-GESB107

3

5

Nieuwste Tijd 2

LET-GESB108

4

5

Geschiedfilosofie

LET-GESB111

4

5