Zoek in de site...

Disciplinair pakket Kunstgeschiedenis

Betrokken opleiding: Kunstgeschiedenis
Minorcoördinator: dr. Bram de Klerck
Toegankelijk voor: Studenten van alle opleidingen, mits wordt voldaan aan de ingangseisen op cursusniveau.
Ingangseisen: Zie ingangseisen per cursus
Periode: 1-4

Inhoud

Dit pakket biedt een staalkaart van onderwerpen en periodes, methodes en benaderingen die de Kunstgeschiedenis te bieden heeft. Daarmee wordt studenten de mogelijkheid geboden zich te oriënteren op de diverse mogelijkheden van het vakgebied, of hun kennis en inzicht te vergroten. Studenten kunnen, met inachtneming van de ingangsvoorwaarden van de afzonderlijke cursussen, het pakket naar eigen inzicht samenstellen, al dan niet in aansluiting op hun eigen hoofdstudie of ter voorbereiding op een masteropleiding.

Kies je voor dit disciplinaire pakket, kies dan voor 20 EC cursussen uit de onderstaande lijst.