Zoek in de site...

Disciplinair pakket Spaanse Taal en Cultuur (Spanish)

Betrokken opleiding: Romaanse talen en culturen
Minorcoördinator: prof. dr. B. Adriaensen
Toegankelijk voor: Studenten van alle opleidingen
Ingangseisen:

- VWO Frans voor de cursussen Frans
- Geen voor de cursussen Spaans

Periode: 1-4

Inhoud

De onderstaande cursussen bieden een grondige kennismaking met de geschiedenis, cultuur, literatuur en taalkunde van de Spaanstalige wereld (Spanje en Spaans-Amerika).

Kies je voor dit disciplinaire pakket, kies dan voor 20 EC cursussen uit de onderstaande lijst.

Spaanse taal en cultuur

Code

Cursus

Periode

Aantal EC

LET-RTCBS115

Español 1

1

5

LET-RTCBS108

Geschiedenis van de Spaanse en Spaans-Amerikaanse literatuur

1&2

5

LET-RTCBS105

Cultuurkunde Spanje

1&2

5

LET-RTCBS106

Cultuurkunde Spaans-Amerika

1&2

5

LET-RTCBS217

Struggles of identity in the Hispanic World

1&2

5

LET-LET200

De academicus voor de klas

1&2

5

LET-RTCBS116

Español 2

2

5

LET-RTCBS117

Español 3

3

5

LET-RTCBS214

Crossing Borders in the Hispanic World

3&4

5

LET-RTCBS114

Variedades del español*

3&4

5

LET-RTCBS118

Español 4

4

5

* Deze cursus kan ook in de luistertaalvariant gevolgd worden. Dat houdt in dat studenten die wel over voldoende receptieve kennis van het Spaans beschikken om teksten te kunnen lezen en de colleges te kunnen volgen, maar wiens spreek- en schrijfvaardigheid in het Spaans niet zo goed is, de mogelijkheid krijgen om bij deze cursus de opdrachten, presentaties, mondelingen, tentamens en werkstukken in het Nederlands of Engels te maken. Bij tentamens is de vraagstelling dan in het Spaans en mag je in het Nederlands of Engels antwoorden. Als je belangstelling hebt en zelf denkt dat je voldoende receptieve vaardigheid bezit, neem dan contact op met de cursuscoördinator van deze cursus. Klik hier voor een zelftest Spaans.