Zoek in de site...

Disciplinair pakket Taalwetenschap

Betrokken opleiding: Taalwetenschap
Minorcoördinator: Dr. Nelleke Oostdijk
Toegankelijk voor:

De hieronder genoemde cursussen zijn in principe toegankelijk voor alle studenten, maar bij sommige cursussen worden specifieke ingangsvoorwaarden vermeld. Neem in geval van twijfel contact op met de betreffende docent.

Ingangseisen:

Zie ingangseisen per cursus

Periode: 1-4

Inhoud

Het onderwijs (en onderzoek) binnen de opleiding Taalwetenschap beslaat vier grote thema’s: 1. Taal en cognitie; 2. Taal en technologie; 3. Meertaligheid en de samenleving; 4. Taal en gezondheid. Dit pakket is een goede keuze als je geïnteresseerd bent in de vraag hoe communicatie tussen mensen verloopt en hoe je met behulp van taal informatie kunt overbrengen. Ook verschillen en overeenkomsten tussen talen, het leren van een taal, de verwerking van taal in het brein, de beeldvorming rondom taal en tongval in de maatschappij en de communicatie en informatieoverdracht tussen mens en machine komen in verschillende vakken van dit pakket aan bod.

Kies je voor dit disciplinaire pakket, kies dan voor 20 EC cursussen uit de onderstaande lijst.

Code

Cursus

Periode

Aantal EC

LET-TWB126

Statistiek 1

1

5

LET-TWB249

Taalontwikkelingsstoornissen*TSP

1

5

LET-TWB121

Taalkundige databestanden

1&2

5

LET-NTCB139

Moedertaalverwerving

1&2

5

LET-TWB135

Taalanalyse

1&2

5

LET-TWB129

Fonetiek

1&2

5

LET-TWB243

Sociolinguïstiek

1&2

5

LET-TWB238

Syntaxis

1&2

5

LET-TWB252

Afasie*TSP

1&2

5

LET-LET200

De academicus voor de klas*

1&2

5

LET-TWB128

Gebarentaal en dovencultuur

2

5

LET-TWB201A

Statistiek 2

2

5

LET-TWB208

Statistiek 3*TSP

3

5

LET-TWB251

Neurolinguïstiek

3

5

LET-CIWB158

Informatiewetenschap

3&4

5

LET-TWB116

Semantiek

3&4

5

LET-TWB133

Van woord tot zin

3&4

5

LET-TWB134

Inleiding Taal- en Spraakpathologie

3&4

5

LET-TWB242

Tweedetaalverwerving: van kindertijd tot volwassenheid

3&4

5

LET-TWB253

Akoestische fonetiek*TSP

3&4

5

LET-TWB248

Geletterdheid*

3&4

5

LET-TWB233

Forensische linguïstiek*

3&4

5

LET-TWB228

Het leren en onderwijzen van Nederlands als tweede taal*

3&4

5

LET-TWB250

Spraak, stem, gehoor*TSP

4

5

Studenten Taalwetenschap kunnen kiezen uit de cursussen die gemarkeerd zijn met een *. De cursussen waar eveneens TSP bij vermeld staat, dienen ter voorbereiding op de masterspecialisatie Taal- en Spraakpathologie.