Zoek in de site...

Educatieve minor: major- of keuzecursus(sen) in semester 2

Terwijl jij in het eerste semester onderwijs volgt bij de Radboud Docentenacademie en stage loopt, volgen je studiegenoten naast hun minorcursussen ook een of twee cursussen (totaal 10 EC) van jouw eigen opleiding.

In onderstaand schema kun je zien of je deze cursussen in het tweede semester moet inhalen of dat je een of meerdere keuzecursussen uit één disciplinair pakket kunt kiezen.

Bacheloropleiding

Gemist onderwijs in semester 1

Gevolgen voor semester 2

ETC

-  Pragmatics in Translation (5 EC)

-  Fools and Furies (5 EC)

Deze 2 cursussen hoeven niet te worden ingehaald in het 2e semester. Je kiest voor 10 EC cursussen uit één disciplinair pakket.
Let op: alle keuzecursussen die je in het tweede semester volgt, moeten uit één disciplinair pakket gekozen worden (totaal 20 EC).

Amerikanistiek

Pragmatics in Translation (5 EC)

Research Seminar: Politics and Cultures of the Black Freedom Struggle (5 EC)

Deze 2 cursussen hoeven niet te worden ingehaald in het 2e semester. Je kiest voor 10 EC cursussen uit één disciplinair pakket.

Let op: alle keuzecursussen die je in het tweede semester volgt, moeten uit één disciplinair pakket gekozen worden (totaal 20 EC).

DTC

Grammatiken: Sprachtheorie & Unterricht (5 EC)

De cursus Grammatiken hoeft niet te worden ingehaald in het 2e semester. Je kiest een 5 EC cursus uit een van de disciplinaire pakketten.
Let op: alle keuzecursussen die je in het tweede semester volgt, moeten uit één disciplinair pakket gekozen worden (totaal 15 EC).

Geschiedenis

- Themacollege (10 EC)

Het themacollege van 10 EC moet in het 2e semester ingehaald worden.

GLTC

Interdisciplinair werkcollege (5 EC)

Antieke Wijsbegeerte 2 (5 EC)

Vroegchristelijk Grieks en Latijn (LET-GLTCB206, 5 EC)

Werkcollege Grieks en Latijn: historiografie (LET-GLTCB229, 5 EC).

Deze cursussen, die je ook in je B2 al volgt, zullen elk jaar een ander onderwerp behandelen: je krijgt dus geen herhaling van de cursus uit B2.

NTC

-  Statistiek (5 EC)


- Bijbel en Klassieken in de Nederlandstalige literatuur 
 
  (5 EC)

Statistiek (5 EC) dient in het 2e semester te worden vervangen door een andere statistiekcursus, zoals bijv. de cursus Beschrijvende statistiek (SOW-MTB1002) (6 EC) van Communicatiewetenschap.

Bijbel en Klassieken in de Nederlandstalige literatuur (5 EC) dient te worden vervangen door de keuzecursus De ‘ander’ in de moderne Vlaamse literatuur (5 EC). Als je deze cursus in B2 al behaald hebt, heb je twee opties:

·        Je kiest een van de andere keuzecursussen uit B2, semester (Publieksgericht schrijvenHet leren en onderwijzen van Nederlands als tweede taal of Verdieping Psycholinguïstiek).

·        Je volgt na toestemming van de examencommissie een B2-letterkundecursus van een andere opleiding (moderne talen of GLTC).

RTC Frans

i.v.m. verplichte buitenlandminor is het majoronderwijs verschoven naar sem. 2

Vertalen in een bestuurlijke context (5 EC)
Séminaire de recherche (5 EC)

Deze laatstgenoemde cursus, die je ook in je B2 al volgt, zal elk jaar een ander onderwerp behandelen: je krijgt dus geen herhaling van de cursus uit B2.

RTC Spaans

i.v.m. verplichte buitenlandminor is het majoronderwijs verschoven naar sem. 2

- El cuento hispánico (5 EC)
Seminaro de investigación (5 EC)
Deze cursussen, die je ook in je B2 al volgt, zullen elk jaar een ander onderwerp behandelen: je krijgt dus geen herhaling van de cursus uit B2.

Klik hier om te zien hoe jouw derde jaar er concreet uit zal zien als je voor de educatieve minor kiest.

LET OP: Controleer of alle cursussen op de juiste plek in je SVO staan. Is dat niet het geval, dien dan een verzoek in bij de examencommissie, waarin je aangeeft welke cursus(sen) ter vervanging van het majoronderwijs dienen en welke je inbrengt in je minor (10 EC).