Zoek in de site...

Thematische minoren

De Faculteit der Letteren biedt 11 thematische minoren aan, die allemaal een actueel en maatschappelijk thema hebben. Elke minor bestaat uit:

 • een themacursus van 5 EC, waarin aandacht zal worden besteed aan de relevantie van het thema dat je hebt gekozen. De themacursus moet behaald zijn om aan de denktank te mogen deelnemen.
 • een cursus Wetenschap en Samenleving/Academia and Society van 5 EC, waarin aandacht zal worden besteed aan het innemen van een onderbouwd standpunt in relevante wetenschappelijke en maatschappelijke debatten gerelateerd aan het thema dat je hebt gekozen, je persoonlijke ambities en de voorbereiding op de denktank. Het wordt zeer sterk aanbevolen dat je deze cursus gevolgd hebt voordat je aan de denktank deelneemt.
 • een denktank van 10 EC, waarbij je in een groepje van 6-8 studenten onderzoek gaat doen in opdracht van een bedrijf/instelling of doe je mee aan wetenschappelijk onderzoek van de faculteit. Je kunt in plaats van de denktank ook een individuele stage volgen. Meer informatie over (de opzet van) de denktank vind je hier.
 • keuzecursussen voor 20 EC, waarbij je twee keuzes hebt:
  • Je kiest voor 20 EC cursussen uit het interdisciplinaire pakket van jouw minor. Dit pakket bestaat uit cursussen van meerdere opleidingen van de Letterenfaculteit (en ook van andere faculteiten van de Radboud Universiteit), die allemaal nauw samenhangen met het thema van je minor (verdiepend keuzepakket).
   • Als er binnen een minor meerdere interdisciplinaire pakketten aangeboden worden, mag je cursussen uit de verschillende interdisciplinaire pakketten van die minor combineren.
   • Je mag uit een interdisciplinair pakket geen cursussen kiezen die tot het verplichte deel van jouw eigen opleiding behoren.
  • Je kiest een disciplinair pakket, waarbij je voor 20 EC cursussen volgt bij één opleiding. Een overzicht van de disciplinaire pakketten vind je hier (verbredend en/of verdiepend keuzepakket).


De volgende thematische minoren zullen vanaf 2020 – 2021 worden aangeboden (op alfabetische volgorde gezet):

Je B3-programma ziet er als volgt uit:

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Majorcursus (5 EC)*

Majorcursus (5 EC)*

Bachelorthesis (10 EC)

Themacursus (5 EC)

Wetenschap en Samenleving/Academia and Society (5 EC)

Denktank   (10 EC)

Keuzecursussen (20 EC)

* Studenten DTC en IBC hebben in het eerste semester slechts 1 majorcursus (= onderwijs van jouw eigen opleiding). De tweede majorcursus vindt plaats in het tweede semester.

Klik hierom te zien hoe jouw derde jaar er concreet uit zal zien als je voor een thematische minor kiest.