Zoek in de site...

Conflict en Coöperatie in de Mediterrane Wereld

Kernvraag:
Wat is Europa? Hoe kan sociale cohesie in een cultureel en religieus diverse samenleving bevorderd worden? Wat is het geheim van veerkrachtige samenlevingen?

Minorcoördinator: 
Prof. dr. Maaike van Berkel (m.vanberkel@let.ru.nl)

Algemeen
Wie nu het nieuws volgt, ziet in het Middellandse Zeegebied vooral politieke en religieuze spanningen, regionalisme, een burgeroorlog en een tragische vluchtelingencrisis. Maar is de mediterrane wereld nou voornamelijk een kruispunt van botsende beschavingen of juist het podium van culturele uitwisselingen en wederzijdse beïnvloeding? Waar politici en opiniemakers vaak de verschillen benadrukken, ontwikkel jij een genuanceerde visie op de onderlinge verhoudingen. Die kennis is hard nodig bij actuele (politieke) kwesties over Europa, Noord-Afrika en het Midden Oosten.

De minor bestaat uit de volgende vaste onderdelen (verplicht; alleen toegankelijk voor Letterenstudenten en studenten FFTR):

Voor extra informatie over (de opzet van) de denktank klik hier.

Keuzecursussen (20 EC)
Naast de vaste onderdelen kies je voor 20 EC keuzecursussen. Er zijn twee mogelijkheden om deze ruimte in te vullen:

  1. Je kiest een disciplinair pakket, waarbij je voor 20 EC cursussen volgt bij één opleiding. Een overzicht van de disciplinaire pakketten vind je hier.
  2. Je kiest voor 20 EC cursussen uit het hieronder opgenomen interdisciplinaire pakket van de minor Conflict en Coöperatie in de Mediterrane Wereld. Dit pakket bestaat uit cursussen van meerdere opleidingen van de Letterenfaculteit (en ook van andere faculteiten van de Radboud Universiteit), die allemaal nauw samenhangen met het thema van deze minor.

* Deze 3 cursussen uit de MENA module zijn – in tegenstelling tot de informatie in de studiegidstekst – zonder meer toegankelijk  voor Letterenstudenten. Je hoeft voor deze cursussen dus geen motivatiebrief aan te leveren.

LET OP: Het is helaas niet mogelijk om bij de roostering van de cursussen uit de disciplinaire en interdisciplinaire pakketten bij voorbaat rekening te houden met je persoonlijke collegerooster. Je kunt een cursus dus alleen volgen als je rooster het toelaat. Als je hierbij tegen problemen aanloopt, neem dan contact op met je studieadviseur.