Zoek in de site...

Cultureel Erfgoed en Publiek

Kernvraag:
Hoe houd je het verleden levend?

Minorcoördinatoren:
Dr. Jan Dirk Baetens (j.baetens@let.ru.nl) & dr. Stephan Mols (s.mols@let.ru.nl)

Algemeen
Wat vertellen sporen van vroeger over het nu? Hoe houd je het verleden levend? Je duikt in de cultuur, kunst, literatuur en architectuur van een specifieke periode en leert hoe je je bevindingen vertaalt naar de praktijk. Specialisten uit musea, archieven, bibliotheken en erfgoedinstellingen leren je hoe je historische kennis kunt vertalen naar bijvoorbeeld een kunstproject, tentoonstelling of educatieve website.

De minor bestaat uit de volgende vaste onderdelen (verplicht; alleen toegankelijk voor Letterenstudenten en studenten FFTR):

Code

Cursus

Periode

Aantal EC

LET-LETMI-TH03

Themacursus: Cultureel Erfgoed en Publiek

1

5

LET-LETMI-RF03

Cultureel Erfgoed en Publiek: Wetenschap en Samenleving

2

5

LET-LETMI-DT03

Denktank: Cultureel Erfgoed en Publiek

3-4

10

Voor extra informatie over (de opzet van) de denktank klik hier.

Keuzecursussen (20 EC)
Naast de vaste onderdelen kies je voor 20 EC keuzecursussen. Er zijn twee mogelijkheden om deze ruimte in te vullen:

 1. Je kiest een disciplinair pakket, waarbij je voor 20 EC cursussen volgt bij één opleiding. Een overzicht van de disciplinaire pakketten vind je hier.
 2. Je kiest voor 20 EC cursussen uit de hieronder opgenomen interdisciplinaire pakketten van de minor Cultureel Erfgoed en Publiek. Elk pakket bestaat uit cursussen van meerdere opleidingen van de Letterenfaculteit, die allemaal nauw samenhangen met het thema van deze minor. Zo kun je je binnen deze minor ontwikkelen tot een interdisciplinair specialist in het cultureel erfgoed van een bepaalde periode, maar je mag ook kiezen voor verbreding door cursussen uit meerdere hieronder opgenomen interdisciplinaire pakketten te combineren.
  1. Interdisciplinair pakket 1: Oudheid
  2. Interdisciplinair pakket 2: Middeleeuwen
  3. Interdisciplinair pakket 3: Vroegmoderne tijd
  4. Interdisciplinair pakket 4: de 19e eeuw
  5. Interdisciplinair pakket 5: de 20e en 21e eeuw

Opmerking vooraf: Alle met LUISTERTAAL gemarkeerde cursussen kunnen ook in de luistertaalvariant gevolgd worden. Dat houdt in dat studenten die wel over voldoende receptieve kennis van het Duits c.q. Frans beschikken om teksten te kunnen lezen en de colleges te kunnen volgen, maar wiens spreek- en schrijfvaardigheid in het Duits c.q. Frans niet zo goed is, de mogelijkheid krijgen om bij deze cursussen de opdrachten, presentaties, mondelingen, tentamens en werkstukken in het Nederlands of Engels te maken. Bij tentamens is de vraagstelling dan in het Duits c.q. Frans en mag je in het Nederlands of Engels antwoorden. Als je belangstelling hebt en zelf denkt dat je voldoende receptieve vaardigheid bezit, neem dan contact op met de cursuscoördinator van de cursus.

Klik hier voor een zelftest Duits en hier voor Frans.

Interdisciplinair pakket 1: Oudheid

Code

Cursus

Periode

Aantal EC

Cultuur

LET-GLTCB114

Griekse en Romeinse archeologie

1&2

5

LET-GLTCB113

Klassieke Mythologie in Tekst en Beeld

1&2

5

LET-GLTCB227

Antieke Wijsbegeerte 1

1&2

5

LET-GLTCB233

Voortleven van de oudheid in de moderne tijd

1&2

5

LET-GLTCB109

Meesterwerken uit de antieke Literatuur*

3&4

5

LET-GLTCB115

Oude Geschiedenis

3&4

5

LET-GLTCB232

Cultuurgeschiedenis van de oudheid

3&4

5

Grieks en Latijn

LET-GLTCB101

Griekse grammatica 1

1&2

5

LET-GLTCB103A

Griekse teksten 1

1

2,5

LET-GLTCB103B

Griekse teksten 2

2

2,5

LET-GLTCB105

Latijnse grammatica 1

1&2

5

LET-GLTCB107A

Latijnse teksten 1

1

2,5

LET-GLTCB107B

Latijnse teksten 2

2

2,5

LET-GLTCB102

Griekse grammatica 2

3&4

5

LET-GLTCB106

Latijnse grammatica 2

3&4

5

Interdisciplinair pakket 2: Middeleeuwen

Interdisciplinair pakket 3: Vroegmoderne tijd

Interdisciplinair pakket 4: de 19e eeuw

Interdisciplinair pakket 5: de 20e en 21e eeuw

LET OP: Het is helaas niet mogelijk om bij de roostering van de cursussen uit de disciplinaire en interdisciplinaire pakketten bij voorbaat rekening te houden met je persoonlijke collegerooster. Je kunt een cursus dus alleen volgen als je rooster het toelaat. Als je hierbij tegen problemen aanloopt, neem dan contact op met je studieadviseur.