Zoek in de site...

Het Menselijk Taalvermogen

Kernvraag:
Wat maakt de menselijke taal zo uniek en succesvol?

Minorcoördinator:
Dr. Olaf Koeneman (o.koeneman@ru.nl)

Algemeen
Alhoewel het spraaksignaal van zichzelf geen structuur bevat, hebben de sprekers de neiging om daar toch structuur aan op te leggen. We zijn ons er echter niet van bewust hoe we dit precies doen en hoe die structuur er precies uitziet. Men is het erover eens dat deze eigenschappen van taal en taalgebruikers iets fundamenteels zeggen over de menselijke cognitie, maar wat precies, dat is het onderwerp van levendige debatten, die gaan over de aard van taalstructuur en de mate waarin deze structuur specifiek is voor taal. Recente antwoorden op deze vragen hebben belangrijke implicaties voor de manier waarop we kijken naar taalverwerking, taalverwerving, gebarentaal en taalstoornissen. Daarnaast bewerkstelligt taalkundig onderzoek niet alleen inzichten in de werking van de menselijke cognitie maar verschaft ook de basis voor alledaagse toepassingen, zoals software voor automatisch vertalen en strategieën voor het oplossen van taal- en spraakproblemen.

De minor bestaat uit de volgende vaste onderdelen (verplicht; alleen toegankelijk voor Letterenstudenten en studenten FFTR):

Code

Cursus

Periode

Aantal EC

LET-LETMI-TH05

Themacursus: Het Menselijk Taalvermogen

1

5

LET-LETMI-RF05

Het Menselijk Taalvermogen: Wetenschap en Samenleving

2

5

LET-LETMI-DT05

Denktank: Het Menselijk Taalvermogen

3-4

10

Voor extra informatie over (de opzet van) de denktank klik hier.

Keuzecursussen (20 EC)
Naast de vaste onderdelen kies je voor 20 EC keuzecursussen. Er zijn twee mogelijkheden om deze ruimte in te vullen:

  1. Je kiest een disciplinair pakket, waarbij je voor 20 EC cursussen volgt bij één opleiding. Een overzicht van de disciplinaire pakketten vind je hier.
  2. Je kiest voor 20 EC cursussen uit de hieronder opgenomen interdisciplinaire pakketten van de minor Het Menselijk Taalvermogen. Elk pakket bestaat uit cursussen van meerdere opleidingen van de Letterenfaculteit, die allemaal nauw samenhangen met het thema van deze minor. Je mag cursussen uit meerdere hieronder opgenomen interdisciplinaire pakketten combineren.
    1. Interdisciplinair pakket 1: Taal en cognitie
    2. Interdisciplinair pakket 2: Taalvariatie en taalverandering
    3. Interdisciplinair pakket 3: Eerste- en tweedetaalverwerving

Interdisciplinair pakket 1: Taal en cognitie

Code

Cursus

Periode

Aantal EC

LET-TWB249

Taalontwikkelingsstoornissen

1

5

LET-TWB252

Afasie

1&2

5

LET-TWB129

Fonetiek

1&2

5

LET-NTCB221

Inleiding psycholinguïstiek

1&2

5

LET-NTCB139

Moedertaalverwerving

1&2

5

LET-TWB128

Gebarentaal en dovencultuur

2

5

LET-CIWB257

Gezondheidscommunicatie

2

5

LET-TWB251

Neurolinguïstiek

3

5

LET-TWB116

Semantiek

3&4

5

LET-TWB134

Inleiding Taal- en Spraakpathologie

3&4

5

LET-NTCB252

Verdieping psycholinguïstiek

3&4

5

LET-CIWB266-IBC

Language and Thought

3&4

5

LET-ETCENB214

Topics in English Linguistics

3&4

5

Interdisciplinair pakket 2: Taalvariatie en taalverandering

Code

Cursus

Periode

Aantal EC

LET-CIWB204-IBC

Crosscultural Online Communication

1&2

5

LET-RTCBF111

Langue, culture et société LUISTERTAAL

1&2

5

LET-ETCENB211

English as a world language

1&2

5

LET-TWB243

Sociolinguïstiek

1&2

5

LET-CIWB268-IBC

Foreign Languages in Advertising

2

5

LET-TWB128

Gebarentaal en dovencultuur

2

5

LET-CIWB152

Interculturele communicatie*

3

5

LET-DTCB208

Geschichte des Deutschen – historische linguïstiek

3

5

LET-ETCENB215

Language change

3&4

5

LET-ETCENB104

English from old to new

3&4

5

LET-NTCB222

Taalverandering in context

3&4

5

LET-NTCB128

Middelnederlands en Vroegnieuwnederlands

3&4

5

LET-RTCBF110

Sur les traces de la langue française LUISTERTAAL

3&4

5

LET-RTCBS114

Variedades del español LUISTERTAAL

3&4

5

* Deze cursus wordt in periode 1 ook in het Engels aangeboden.

Interdisciplinair pakket 3: Eerste- en tweedetaalverwerving

Voor dit pakket kun je een keuze maken uit het disciplinaire aanbod van de opleiding Taalwetenschap, dat de volgende cursussen op het gebied van eerste- en tweedetaalverwerving bevat:

Code

Cursus

Periode

Aantal EC

LET-NTCB139

Moedertaalverwerving

1&2

5

LET-TWB128

Gebarentaal en dovencultuur

2

5

LET-TWB242

Tweedetaalverwerving: van kindertijd tot volwassenheid

3&4

5

LET-TWB248

Geletterdheid

3&4

5

LET-TWB228

Het leren en onderwijzen van Nederlands als tweede taal

3&4

5

Alle met LUISTERTAAL gemarkeerde cursussen kunnen ook in de luistertaalvariant gevolgd worden. Dat houdt in dat studenten die wel over voldoende receptieve kennis van het Duits, Frans of Spaans beschikken om teksten te kunnen lezen en de colleges te kunnen volgen, maar wiens spreek- en schrijfvaardigheid in het Duits, Frans of Spaans niet zo goed is, de mogelijkheid krijgen om bij deze cursussen de opdrachten, presentaties, mondelingen, tentamens en werkstukken in het Nederlands of Engels te maken. Bij tentamens is de vraagstelling dan in het Duits, Frans of Spaans en mag je in het Nederlands of Engels antwoorden. Als je belangstelling hebt en zelf denkt dat je voldoende receptieve vaardigheid bezit, neem dan contact op met de cursuscoördinator van de cursus.

Klik hier voor een zelftest Duits, hier voor Frans en hier voor Spaans.

LET OP: Het is helaas niet mogelijk om bij de roostering van de cursussen uit de disciplinaire en interdisciplinaire pakketten bij voorbaat rekening te houden met je persoonlijke collegerooster. Je kunt een cursus dus alleen volgen als je rooster het toelaat. Als je hierbij tegen problemen aanloopt, neem dan contact op met je studieadviseur.