Zoek in de site...

Spiritualiteit en Cultuur: zoeken naar zin in kunst, literatuur en media

Kernvraag:
Zijn moderniteit en religie elkaars tegenpolen? Wat betekent kunst voor mensen? Wat kunnen we als mensen weten over onszelf, God en onze plaats in de kosmos?

Minorcoördinator:
Dr. Kees Veelenturf (c.veelenturf@let.ru.nl)

Algemeen
De huidige belangstelling voor mindfulness, yoga en alternatieve samenlevingsvormen geeft onmiskenbaar blijk van een herleving van de menselijke hang naar zingeving. Aan de hand van materieel erfgoed en andere expressies van spiritualiteit bestudeer je in deze minor de recent opgebloeide zoektocht naar betekenis in historisch perspectief. Zo ontwikkel je inzicht in de veranderlijke en cultuurgebonden aard van eeuwenoude tradities van zingeving.

De minor bestaat uit de volgende vaste onderdelen (verplicht; alleen toegankelijk voor Letterenstudenten en studenten FFTR):

Voor extra informatie over (de opzet van) de denktank klik hier.

Keuzecursussen (20 EC)
Naast de vaste onderdelen kies je voor 20 EC keuzecursussen. Er zijn twee mogelijkheden om deze ruimte in te vullen:

  1. Je kiest een disciplinair pakket, waarbij je voor 20 EC cursussen volgt bij één opleiding. Een overzicht van de disciplinaire pakketten vind je hier.
  2. Je kiest voor 20 EC cursussen uit het hieronder opgenomen interdisciplinaire pakket van de minor Spiritualiteit en Cultuur: zoeken naar zin in kunst, literatuur en media. Dit pakket bestaat uit cursussen van meerdere opleidingen van de Letterenfaculteit (en ook van andere faculteiten van de Radboud Universiteit), die allemaal nauw samenhangen met het thema van deze minor.