Zoek in de site...

Hoe ziet mijn derde jaar eruit als ik kies voor een educatieve minor?

Studenten Engelse Taal en Cultuur & Amerikanistiek

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Leren en begeleiden (15 EC): een stage en onderwijs bij de RDA

Klassikaal onderwijs
(15 EC): een stage en onderwijs bij de RDA

Keuzecursussen*

(20 EC)

Bachelorwerkstuk
(10 EC)

* Keuzecursussen: Je kiest 20 EC aan cursussen uit één van de 15 disciplinaire pakketten (10 EC voor de minor + 10 EC ter vervanging van het majoronderwijs uit semester 1). Dien een verzoek in bij de examencommissie (Vervanging), waarin je aangeeft welke cursus(sen) ter vervanging van het majoronderwijs dienen (10 EC) en welke je inbrengt in je minor (10 EC).

Studenten Duitse Taal en Cultuur

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Leren en begeleiden (15 EC): een stage en onderwijs bij de RDA

Klassikaal onderwijs
(15 EC): een stage en onderwijs bij de RDA

Euregio-Orientierung
(5 EC)

Keuzecursussen*

(15 EC)

Bachelorwerkstuk
(10 EC)

* Keuzecursussen: Je kiest 15 EC aan cursussen uit één van de 15 disciplinaire pakketten (10 EC voor de minor + 5 EC ter vervanging van het majoronderwijs uit semester 1). Dien een verzoek in bij de examencommissie (Vervanging), waarin je aangeeft welke cursus ter vervanging van het majoronderwijs dient (5 EC) en welke je inbrengt in je minor (10 EC).

Studenten Geschiedenis

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Leren en begeleiden (15 EC): een stage en onderwijs bij de RDA

Klassikaal onderwijs
(15 EC): een stage en onderwijs bij de RDA

Themacollege
(10 EC)

Keuzecursussen*

(10 EC)

Bachelorwerkstuk
(10 EC)

* Keuzecursussen: Je kiest 10 EC aan cursussen uit één van de 15 disciplinaire pakketten.

Studenten Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Leren en begeleiden (15 EC): een stage en onderwijs bij de RDA

Klassikaal onderwijs
(15 EC): een stage en onderwijs bij de RDA

Vroegchristelijk Grieks en Latijn*
(5 EC)

Werkcollege Grieks en Latijn: historiografie*
(5 EC)

Keuzecursussen**

(10 EC)

Bachelorwerkstuk
(10 EC)

* Deze cursussen, die ook in B2 zitten, zullen met verschillende (alternerende) onderwerpen worden aangeboden: je krijgt dus geen herhaling van de cursus uit B2.

** Keuzecursussen: Je kiest 10 EC aan cursussen uit één van de 15 disciplinaire pakketten.

Studenten Nederlandse Taal en Cultuur

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Leren en begeleiden (15 EC): een stage en onderwijs bij de RDA

Klassikaal onderwijs
(15 EC): een stage en onderwijs bij de RDA

[statistiekvak]*

De ‘ander’ in de moderne Vlaamse literatuur

(5 EC)**

Keuzecursussen***

(10 EC)

Bachelorwerkstuk
(10 EC)

* In het 2e semester dient een andere statistiekcursus gevolgd te worden, zoals bijv. de cursus Beschrijvende statistiek (SOW-MTB1002) (6 EC) van Communicatiewetenschap

** Als je deze cursus in B2 al behaald hebt, heb je twee opties:

  1. Je kiest een van de andere keuzecursussen uit B2, semester 2 (Publieksgericht schrijven, Het leren en onderwijzen van Nederlands als tweede taal of Verdieping Psycholinguïstiek).
  2. Je volgt na toestemming van de examencommissie een B2-letterkundecursus van een andere opleiding (moderne talen of GLTC).

*** Keuzecursussen: Je kiest 10 EC aan cursussen uit één van de 15 disciplinaire pakketten. 
Dien een verzoek in bij de examencommissie (Vervanging), waarin je aangeeft welke cursus(sen) ter vervanging van het majoronderwijs dienen (10 EC) en welke je inbrengt in je minor (10 EC).

Studenten Romaanse Talen en Culturen: Frans

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Leren en begeleiden (15 EC): een stage en onderwijs bij de RDA

Klassikaal onderwijs
(15 EC): een stage en onderwijs bij de RDA

Séminaire de recherche*
(5 EC)

Vertalen in een bestuurlijke context
(5 EC)

Keuzecursussen**

(10 EC)

Bachelorwerkstuk
(10 EC)

* Deze cursus, die ook in B2 zit, zal met verschillende (alternerende) onderwerpen worden aangeboden: je krijgt dus geen herhaling van de cursus uit B2.

** Keuzecursussen: Je kiest 10 EC aan cursussen uit één van de 15 disciplinaire pakketten.

Studenten Romaanse Talen en Culturen: Spaans

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Leren en begeleiden (15 EC): een stage en onderwijs bij de RDA

Klassikaal onderwijs
(15 EC): een stage en onderwijs bij de RDA

El cuento hispánico* 
(5 EC)

Seminario de investigación*
(5 EC)

Keuzecursussen**

(10 EC)

Bachelorwerkstuk
(10 EC)

* Deze cursussen, die ook in B2 zitten, zullen met verschillende (alternerende) onderwerpen worden aangeboden: je krijgt dus geen herhaling van de cursus uit B2.

** Keuzecursussen: Je kiest 10 EC aan cursussen uit één van de 15 disciplinaire pakketten.