Zoek in de site...

Hoe ziet mijn derde jaar eruit als ik kies voor een thematische minor

Studenten Algemene Cultuurwetenschappen

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Visual culture 
(5 EC)

City culture 
(5 EC)

Bachelorwerkstuk
(10 EC)

Themacursus*
(5 EC)

Wetenschap & Samenleving* 
(5 EC)

Denktank*
(10 EC)

Keuzecursussen**
(20 EC)

Studenten Arts and Culture Studies

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Visual culture 
(5 EC)

City culture 
(5 EC)

Bachelorwerkstuk
(10 EC)

Themacursus*
(5 EC)

Wetenschap & Samenleving* 
(5 EC)

Denktank*
(10 EC)

Keuzecursussen**
(20 EC)

Studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Cross-cultural language use English
(5 EC)

Bachelorwerkstuk
(10 EC)

Crisiscommunicatie & Webcare 
(5 EC)

Themacursus*
(5 EC)

Wetenschap & Samenleving* 
(5 EC)

Denktank*
(10 EC)

Keuzecursussen**
(20 EC)

Studenten International Business Communication

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Cross-cultural language use English/Spanish(a)
(5 EC)

Academic and prof. language skills 
(5 EC)

Bachelorwerkstuk
(10 EC)

Themacursus*
(5 EC)

Wetenschap & Samenleving* 
(5 EC)

Denktank*
(10 EC)

Keuzecursussen**(b)
(20 EC)

(a) In het Engels voor studenten IBC Engels, Frans & Duits; in het Spaans voor studenten IBC Spaans.

(b) LET OP: studenten IBC hebben in het eerste semester slechts 1 majorcursus (= onderwijs van hun eigen opleiding). De tweede majorcursus vindt plaats in het tweede semester. Daarom wordt studenten IBC geadviseerd 15 EC keuzecursussen in semester 1 en 5 EC keuzecursussen in semester 2 te volgen.

Studenten Duitse Taal en Cultuur

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Grammatiken: Sprachtheorie & Unterricht
(5 EC)

Euregio-Orientierung 
(5 EC)

Bachelorwerkstuk
(10 EC)

Themacursus*
(5 EC)

Wetenschap & Samenleving* 
(5 EC)

Denktank*
(10 EC)

Keuzecursussen (20 EC)**(a)

(a) LET OP: studenten DTC hebben in het eerste semester slechts 1 majorcursus (= onderwijs van hun eigen opleiding). De tweede majorcursus vindt plaats in het tweede semester. Daarom wordt studenten DTC geadviseerd 15 EC keuzecursussen in semester 1 en 5 EC keuzecursussen in semester 2 te volgen.

Studenten Engelse Taal en Cultuur/English Language and Culture

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Pragmatics in Translation
(5 EC)

Bachelorwerkstuk
(10 EC)

Fools and Furies
(5 EC)

Themacursus*
(5 EC)

Wetenschap & Samenleving* 
(5 EC)

Denktank*
(10 EC)

Keuzecursussen**
(20 EC)

Studenten Amerikanistiek/American Studies

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Pragmatics in Translation
(5 EC)

Bachelorwerkstuk
(10 EC)

Research Seminar: Politics and Cultures of the Black Freedom Struggle 
(5 EC)

Themacursus*
(5 EC)

Wetenschap & Samenleving* 
(5 EC)

Denktank*
(10 EC)

Keuzecursussen**
(20 EC)

Studenten Geschiedenis

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Themacollege
(10 EC)

Bachelorwerkstuk
(10 EC)

Themacursus*
(5 EC)

Wetenschap & Samenleving* 
(5 EC)

Denktank*
(10 EC)

Keuzecursussen**
(20 EC)

Studenten Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Interdisciplinair werkcollege
(5 EC)

Bachelorwerkstuk

(10 EC)

Antieke Wijsbegeerte 2
(5 EC)

Themacursus*
(5 EC)

Wetenschap & Samenleving* 
(5 EC)

Denktank*
(10 EC)

Keuzecursussen**
(20 EC)

Studenten Kunstgeschiedenis

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Parijs, hoofdstad van de moderniteit?’ Werkgroep en excursie
(10 EC)

Bachelorwerkstuk
(10 EC)

Themacursus*
(5 EC)

Wetenschap & Samenleving* 
(5 EC)

Denktank*
(10 EC)

Keuzecursussen**
(20 EC)

Studenten Nederlandse Taal en Cultuur

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Statistiek
(5 EC)

Bachelorwerkstuk
(10 EC)

Bijbel en Klassieken in de Nederlandstalige literatuur 
(5 EC)

Themacursus*
(5 EC)

Wetenschap & Samenleving* 
(5 EC)

Denktank*
(10 EC)

Keuzecursussen**
(20 EC)

Studenten Taalwetenschap

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Pragmatiek
(5 EC)

Stage
(5 EC)

Bachelorwerkstuk
(10 EC)

Themacursus*
(5 EC)

Wetenschap & Samenleving* 
(5 EC)

Denktank*
(10 EC)

Keuzecursussen**
(20 EC)

Studenten Romaanse Talen en Culturen (Spaans & Frans) hebben een verplichte buitenlandminor.

Noten

* De themacursus, cursus Wetenschap & samenleving en de denktank worden binnen één thematische minor gevolgd.
** Voor de invulling van de keuzecursussen heb je twee mogelijkheden:

  1. Je kiest voor 20 EC cursussen uit het interdisciplinaire pakket van jouw minor. Dit pakket bestaat uit cursussen van meerdere opleidingen van de Letterenfaculteit (en ook van andere faculteiten van de Radboud Universiteit), die allemaal nauw samenhangen met het thema van je minor (verdiepend keuzepakket).
    • Als er binnen een minor meerdere interdisciplinaire pakketten aangeboden worden, mag je cursussen uit de verschillende interdisciplinaire pakketten van die minor combineren.
    • Je mag uit een interdisciplinair pakket geen cursussen kiezen die tot het verplichte deel van jouw eigen opleiding behoren.
  2. Je kiest een disciplinairpakket, waarbij je voor 20 EC cursussen volgt bij één andere opleiding. Een overzicht van de disciplinaire pakketten vind je hier(verbredend en/of verdiepend keuzepakket).