Zoek in de site...

Overgangsregeling

Studenten gestart tussen september 2014 en september 2017
Als je tussen september 2014 en september 2017 bent begonnen aan je bacheloropleiding, volg je twee minoren (samen 30 ec). De regels vind je hier.

Ben je aan een facultaire minor begonnen, maar heb je deze nog niet afgerond?

Omdat met ingang van 2020-2021 de facultaire minoren niet meer worden aangeboden, kun je bij de examencommissie een beargumenteerd verzoek indienen om de nog niet behaalde cursus(sen) te vervangen door een andere cursus, mits deze inhoudelijk past bij de betreffende minor. Daarmee zou je de facultaire minor alsnog af kunnen ronden.

Lukt het niet een inhoudelijk passende cursus te vinden, kun je de reeds behaalde cursus(sen) inzetten in een andere (bijvoorbeeld een vrije) minor, of in de extracurriculaire ruimte opnemen. Ook daarvoor moet je altijd een beargumenteerd verzoek bij de examencommissie indienen.

Studenten gestart voor september 2014
Als je per september 2011, 2012 of 2013 bent begonnen aan je bacheloropleiding blijft van kracht dat je 45 ec besteedt aan drie minoren van elk 15 ec en dat je twee vrije minoren mag kiezen. M.a.w. de regeling verandert niet, maar het aanbod minoren wel. 
Als je niet op tijd aan de eisen van een uit het ‘oude' minoraanbod (van 2014-2015 of eerder) afkomstig vak hebt voldaan, kun je contact opnemen met de betreffende minorcoördinator en met hem/haar bespreken hoe het ontbrekende onderdeel kan worden ingevuld. Je dient vervolgens een verzoek in bij de examencommissie om deze oplossing te laten goedkeuren. De nieuwe invulling valt dan nog steeds onder de oude minorbenaming.

In gevallen waarin de hierboven beschreven regeling niet voorziet, houdt de examencommissie bij de besluitvorming zoveel mogelijk rekening met het belang van de student.