Zoek in de site...

Gender in kunst, cultuur en geschiedenis

Betrokken opleidingen: Algemene Cultuurwetenschappen, Geschiedenis, Genderstudies, Filosofie
Minorcoördinator: Mw. prof. dr. L. Plate (ACW)
Toegankelijk voor: Studenten van alle opleidingen
Ingangseisen: geen
Periode: 1, 2 en 4

Inhoud

Deze minor biedt studenten de gelegenheid zich te verdiepen in de historische en culturele achtergronden van sekseverhoudingen en representaties van gender in literatuur, geschiedenis, kunst en materiële cultuur. Er wordt aandacht besteed aan de theoretische concepten sekse en gender en aan de invloed van klassieke teksten sinds de Verlichting. Vervolgens passen studenten deze begrippen zelfstandig toe op concrete cases in de thematische cursussen. Studenten worden door deze minor in staat gesteld en ná deze minor in staat geacht om: in grote lijnen de historisch gegroeide verhoudingen tussen mannen en vrouwen te beschrijven en verklaren binnen specifieke culturele contexten; representaties in literaire en historische teksten, en materiële cultuur en kunst te analyseren vanuit een genderperspectief; het huidige denken over multiculturaliteit en emancipatie te relateren aan de teksten van invloedrijke denkers en schrijvers sinds de Verlichting; de inzichten van Genderstudies op het gebied van Letteren te verbinden met andere vakgebieden.

Periode Cursus Cursuscode Bijzonderheden Studielast (aantal EC)
1 Perfect Self(ie). Gender+ en de wereld van het ideale zelf SOW-VSB9060 Verplicht voor iedereen 5
1-2 Feminist Classics FTR-FIMI213 Verplicht voor iedereen 5
1 Gendergeschiedenis. Mannelijkheid en vrouwelijk in cultuur en maatschappij LET-GESB2105 Geschiedenisstudenten volgen deze cursus al in hun bachelor 5
4 Gender en de kunsten LET-ACWB200 ACW-studenten volgen deze cursus al in hun bachelor 5